• Het voormalige kantorenpark Kronenburg

    gemeente

Voorlopig laatste hotel in Kronenburg

AMSTELVEEN De focus van B en W ligt op de ontwikkeling van Kronenburg tot een dynamisch woon-werkgebied met betaalbare studentenhuisvesting. De laatste aanvraag waar het college nog aan meewerkt is een hotelconcept voor internationale studenten en academici. Overige aanvragen voor hotels en andere short-stay plannen in het voormalige kantorenpark Kronenburg neemt het college niet in behandeling.

Wethouder Floor Gordon: "Mijn collega's en ik werken aan een ruimtelijke visie voor Kronenburg/Uilenstede. We willen een mix aan functies in dit gebied, waaronder betaalbare studentenhuisvesting. We zijn in gesprek met het ministerie om studentenhuisvesting te kunnen realiseren. Daar is in de regio zeer grote behoefte aan. De afgelopen jaren is een aantal gebouwen in het gebied getransformeerd naar hotels. Teveel hotels en short-stay kan ons toekomstbeeld in de weg zitten en zet ook de leefbaarheid van het gebied flink onder druk. In afwachting van nieuw ruimtelijk beleid werken we daarom niet mee aan aanvragen voor hotels en short-stay."

LEEGSTAND Op Kronenburg is sprake van structurele leegstand van kantoren. Een (gedeeltelijke) herontwikkeling kan er voor zorgen dat het gebied weer tot leven komt. Het is een logische plek om te voorzien in de enorme behoefte aan studentenhuisvesting. Juist vanwege de naastgelegen studentencampus Uilenstede en de nabijheid van de Vu en de Zuidas. De toevoeging van studentenhuisvesting is ook belangrijk om economische groei, kennis en innovatie en werkgelegenheid te stimuleren.
Vooralsnog is het initiatief van Academic Hotel van Student Experience het laatste hotelconcept waar de gemeente aan meewerkt. Het hotel richt zich op internationale studenten en academici verbonden aan onderwijs-instellingen. Deze functie was hier nog niet aanwezig en is een goede aanvulling op bestaande studentenhuisvesting. Het Academic hotel met naar verwachting 500 kamers is voorzien naast park Kronenburg.
Amstelveen zet al langer in op de uitbreiding van studentencampus Uilenstede op het naastgelegen Kronenburg.