• Pixabay

Voorstel D66 Amstelveen voor instellen spreekuurrechter

AMSTELVEEN D66 wil graag het instellen van een zogeheten Spreekuurrechter voor Amstelveen. Het concept van de spreekuurrechter beoogt op een snelle en laagdrempelige manier geschillen voor te leggen aan een rechter.

D66-raadslid Stephanie Schilder wil graag weten wat raadsleden en het college van het idee vinden en of zij dit voor Amstelveen willen. Op basis van de uitkomsten beraadt zij zich op vervolgstappen. "Bij de Rechtbank Noord-Nederland is van oktober 2016 tot mei 2018 in een aantal gemeenten een spreekuurrechter actief geweest en daar zijn overwegend positieve ervaringen mee opgedaan," aldus Schilder. "Daarom pleit de Rechtbank Noord-Nederland voor doorontwikkeling van het concept elders in het land." Daar wil Schilder graag op inhaken. Ze denkt daarbij aan samenwerking met de gemeente Amsterdam en de Rechtbank Amsterdam.

INSTEMMEN Uitgangspunt bij de spreekuurprocedure is dat de partijen zelf hun verhaal aan de rechter vertellen, zonder processtukken. De geschillen worden vervolgens liefst zonder uitspraak opgelost. Het draait om: 'een goed gesprek en desnoods een vonnis'. Bij de proef in Noord-Nederland ging het vooral om geschillen tussen buren, met name over erfgrenzen. Veel zaken zouden zonder het spreekuur ook aan de reguliere rechter zijn voorgelegd, maar ook kwamen zaken aan bod waarvoor mensen niet naar de gewone rechter zouden zijn gestapt. Voordelen van de spreekuurrechter zijn de snelle afhandeling en de lage kosten. Bij de proef kwam het in ruim 90 procent van de gevallen tot een schikking.

Wanneer iemand naar de spreekuurrechter wil, dan moeten alle betrokken partijen daarmee instemmen. Zaken kunnen verder alleen worden aangemeld door verwijzing van bijvoorbeeld rechtsbijstandsverzekeraars en het Juridisch Loket.

Het voorstel van D66 wordt op 31 januari besproken in de raadscommissie voor Algemeen Bestuur en Middelen.