• Wethouder Rob Ellermeijer bij bushalte bij Ziekenhuis Amstelland.

    Gemeente Amstelveen

Voorstel realisatie ringlijn van en naar ziekenhuis

AMSTELVEEN Op aandringen van onder meer gemeente Amstelveen heeft Vervoerregio Amsterdam een onderzoek laten uitvoeren naar de door Connexxion gemaakte keuzes in de nieuwe buslijnvoering. Extern bureau Goudappel Coffeng voerde het onderzoek uit en kwam onder andere tot de conclusie dat een ringlijn de bereikbaarheid van Ziekenhuis Amstelland kan verbeteren.


Het nieuwe college van B en W zet zich in voor herstel van fijnmazig openbaar vervoer in Amstelveen. Goede bereikbaarheid van het ziekenhuis heeft daarbij prioriteit. De ringlijn zou minstens 2 keer per uur met klein materieel moeten rijden en Goudappel Coffeng geeft als voorbeeld een route via Rembrandtweg-Olympiadelaan-Ziekenhuis Amstelland. Buslijnen 165, 166 en 167 zouden hierdoor volgens het bureau dan hun waarde verliezen en Goudappel Coffeng adviseert deze dan op te heffen.

Het weer in ere herstellen van halte Grote Beer is nog onderwerp van gesprek. Het onderzoek doet hier geen duidelijke uitspraak over. De Vervoerregio en Connexxion lijken niet bereid deze halte terug te brengen. De gemeente doet er alles aan om hier verandering in te brengen.

Wethouder Rob Ellermeijer (Openbaar Vervoer): ’Het is fijn dat het onderzoek bevestigt dat nog het één en ander te verbeteren valt in Amstelveen. Dit onderschrijft wat we al maanden lang uiten. Het is nu aan de Vervoerregio om te reageren op de uitkomst en het gesprek aan te gaan met Connexxion. Ik behartig de belangen van Amstelveen en dring ik er bij de Vervoerregio op aan verbeteringen zo snel mogelijk door te voeren. In de dienstregeling van december moet dit wat mij betreft geregeld zijn’.

Goudappel Coffeng heeft ook onderzoek gedaan naar buslijn 199. De gemeente wilde deze weer dezelfde route laten rijden als voor invoering van de nieuwe lijnvoering. Uit het onderzoek blijkt echter dat het niet rendabel is om lijn 199 via het ziekenhuis naar het busstation te laten rijden. Slecht 60 reizigers per dag zouden hier voordeel van hebben. Dit weegt niet op tegen de extra kosten van 0,5 miljoen euro. Amstelveen heeft hier begrip voor, maar het niet in ere herstellen van lijn 199 is voor het college alleen acceptabel als lijn 174 over de Groenelaan blijft rijden en bediening van ziekenhuis wordt verbeterd met een ringlijn.