• Make Your Image
  • Make Your Image
  • Make Your Image
  • Make Your Image

Voorzitter Ondernemersvereniging vraagt aandacht voor duurzaamheid

AMSTELVEEN Alphons Böggemann, voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen, heeft donderdag in zijn nieuwjaarstoespraak om aandacht voor duurzaamheid gevraagd. 'De mooie economische vooruitzichten leggen ons ook extra verplichtingen op als het gaat om de zorg voor een leefbare wereld," stelde hij

De Nieuwjaarsreceptie van de Ondernemersvereniging Amstelveen vond dit keer plaats in AnnA, de nieuwe uitgaansplek in de Annakerk aan de Amsterdamseweg. Naast leden waren ook de wethouders, directieleden en medewerkers van de gemeente Amstelveen en vele raadsleden aanwezig. Tijdens de receptie, die werd opgeluisterd door een liveoptreden van de jazzband Cats Collective, luidde voorzitter Alphons Böggemann met zijn nieuwjaarstoespraak het nieuwe verenigingsjaar in.

AARDKLOOT Hij keek nog even terug naar zijn toespraak van vorig jaar waarin hij op het beginnend economisch herstel wees. 'Vandaag kunnen wij daar nog veel duidelijker in zijn. Alle lichten staan op groen en alle pessimisme kan met gerust hart de vuilnisbak in, afgezien van eventuele wereldcalamiteiten. Echter, die mooie economische vooruitzichten leggen ons meteen ook extra verplichtingen op als het gaat om de zorg voor een leefbare wereld, hetgeen betekent dat wij ons meer dan ooit zullen moeten inspannen voor méér duurzaamheidstoepassingen, voor intensivering van de circulaire economie en voor verantwoorde stappen op het gebied van klimaatbeheersing, want deze aardkloot moet nog langer mee."

In verband daarmee vroeg hij aandacht voor een gemeentelijk initiatief onder de naam Amstelveen Circulair Circle City Scan dat ten doel heeft om circulariteitsprocessen in gang te zetten en te versnellen. "En dan gaat het niet alleen om het maken van een scan, maar om echte, actie die leidt tot het verzilveren van de mogelijkheden op het gebied van circulariteit. Ik gebruik met nadruk het woord ''mogelijkheden'' omdat het vooral gaat om het benutten van kansen, die business-opportunities zullen bieden aan elke zichzelf-respecterende moderne en milieubewuste Amstelveense ondernemer. Ook hier laat Amstelveen zich zien als Amstelveen-Kansenstad.''

A9 Hij wees er op dat Amstelveen de komende jaren het nodige staat te wachten op gebied van infrastructuur. "De A9-operatie gaat nu echt zichtbaar worden met alle bijbehorende voelbare ongemakken. De facelift van ons Stadshart is een flink stuk dichterbij gekomen en de Rembrandtweg gaat er straks echt anders uitzien. Hopelijk zijn dit eerste stappen in een verbeteringsproces van ons winkelcentrum, dat er voor moet zorgen dat de concurrentiepositie ten opzichte van andere succesvolle winkelcentra wordt verbeterd. Daar zal nog meer visie en politieke moed nodig zijn."

Böggemann riep verder op om actief aan de slag te gaan met Citymarketing. ''Gelukkig is er nu een zekere bereidheid en is er een budget, al is het naar ons idee nog te bescheiden, maar nú zal het aankomen op de besteding daarvan. De Amstelveense ondernemerswereld is de katalysator voor de welvaartstoename, zowel voor de bedrijven als voor de burgers en de gemeente zelf. Rendabeler kan je Citymarketinggeld niet uitgeven. Ons ondernemersmilieu is gediend met een continue inspanning om internationaal, maar vooral ook nationaal bedrijfsleven aan te trekken. Amstelveen is en blijft een super-aantrekkelijke vestigingsplaats, een échte Kansenstad. Daarbij horen dan ook maximale inspanningen op het gebied van internationaal onderwijs en van huisvesting. Niet mag worden veronachtzaamd dat de woningbehoefte door de Amsterdamse uitwaaieringseffecten en de alsmaar toenemende stroom expats, steeds groter wordt en dus méér dan gemiddelde aandacht van onze lokale overheid verdient. Zo dienen er dus ook snel verantwoorde formats gevonden te worden voor buitenlandse werknemers die samen een woning willen delen."

LEGMEER Hij vroeg ook blijvende aandacht voor de bedrijventerreinen, vooral op Legmeer. "Op initiatief van de OA, zijn aanzetten gegeven om te komen tot een betere verbinding tussen de daar gevestigde bedrijven en de gemeente én tot een herbezinning op de inrichting van de Legmeer, mede met het oog op de door de gemeente voorgestane functiemenging van wonen en werken. Dat initiatief moet nu door de gemeente zélf krachtig worden doorontwikkeld, waarbij vertrekkende bedrijven waar mogelijk maximaal moeten worden gefaciliteerd of gecompenseerd. Het moge duidelijk zijn dat er onzerzijds de nodige waardering is voor hetgeen de gemeente de afgelopen jaren heeft laten zien, maar spannender is natuurlijk de houding welke de politiek in de kómende vier jaren ten opzichte van de ondernemers zal innemen. Wij zijn zeer benieuwd welke partijen blijkens hun programma's én blijkens hun daden laten zien begrepen te hebben dat het bedrijfsleven de motor van onze samenleving is. Die opstelling, welke de komende tien weken ongetwijfeld nog zichtbaarder gaat worden, wordt voor ons medebepalend voor het aantal rode vakjes bij de verkiezingen van 21 maart aanstaande.''

WARMTE Böggemann riep de ondernemers op om mogelijkheden die Amstelveen biedt te benutten en te investeren en innoveren. "Benut de steeds groter wordende mogelijkheden die de industriële vernieuwing, de robotisering, de ICT en de sociale media bieden. Maar besef ook dat vérgaande automatisering en procesbeheersing de afstand tot de klant vergroten. Ik heb het gevoel dat wij op een kantelmoment staan. Het wordt weer tijd om terug te grijpen op oude waarden zoals aandacht voor de mens achter de klant en op actualisering en maximalisering van wat wij vroeger échte Service plachten te noemen. Probeer dus persoonlijke warmte toe te voegen aan de relatie met uw klanten, want échte warmte komt maar zelden uit het toetsenbord van uw computer."

Hij wees ook op de succesvolle evenementen die de Ondernemersvereniging afgelopen haar heeft gehouden, zoals de Ladies Night en de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar. ''Het is mijn vaste overtuiging dat het succes van onze bloeiende vereniging voor een heel groot gedeelte te danken is aan de warme manier waarop wij met elkaar omgaan. Warme en hartelijke verhoudingen zijn dé ingrediënten voor het ontstaan van de sfeer waarin de gunfactor kan rijpen en waarin mooie zakelijke verhoudingen beginnen en dáár gaat het in een goede ondernemersvereniging toch vooral om. Vandaar dat wij ons jaarthema 2017 "Meer voor elkaar" nog een jaartje prolongeren, want laten wij proberen nóg meer voor elkaar te gaan betekenen dan wij in het afgelopen jaar al deden."