• Google Streetview

Vragen CDA en D66 over ziekenhuiszorg in Amstelveen

AMSTELVEEN CDA en D66 hebben vragen aan het college van B en W gesteld over de ziekenhuiszorg in Amstelveen. Aanleiding voor de vragen is een rapport van BDO over de financiële positie van ziekenhuizen in Nederland. Elk jaar analyseert BDO de jaarrekeningen van de 66 algemene ziekenhuizen in Nederland en beoordeelt aan de hand daarvan in hoeverre de ziekenhuizen financieel gezond zijn. CDA en D66 zijn ongerust omdat Ziekenhuis Amstelland niet in staat was om tijdig haar jaarrekening te deponeren zodat het in de analyse van BDO meegenomen kon worden. In een eigen statement, geeft het ziekenhuis aan dat er geen reden is voor paniek en dat goede ziekenhuiszorg gegarandeerd blijft. Van een dreigend faillissement is volgens het ziekenhuis geen sprake. ´We hebben goede afspraken gemaakt voor de komende jaren met de bank en de zorgverzekeraars,´ aldus de verklaring van Ziekenhuis Amstelland.

"Dit stelt gerust,¨ zegt Saloua Chaara, D66 woordvoerder gezondheid. ¨We zijn blij te lezen dat het ziekenhuis naar eigen zeggen goede afspraken maakt met de bank en de zorgverzekeraar. We willen wel graag weten wat er nu aan de hand is en hoe het nu verder gaat met de ziekenhuiszorg in Amstelveen." Hoewel het college van B en W geen formele zeggenschap heeft over de wijze waarop Ziekenhuis Amstelland de ziekenhuiszorg organiseert, wil de D66 fractie dat het college hierover met het ziekenhuis in gesprek gaat.

Ook het CDA vraagt het college om het gesprek aan te gaan met het ziekenhuis. ¨Alhoewel gemeenten niet verantwoordelijk zijn voor het gevoerde beleid in ziekenhuizen, worden zij wel geconfronteerd met de gevolgen van onverwachte situaties, zoals nu met faillissementen van de Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen,¨ aldus CDA-raadslid Sandra van Engelen. ¨De marktwerking heeft zich van zijn slechtste kant laten zien.¨

Ze noemt het feit dat Ziekenhuis Amstelland de cijfers niet op tijd op orde heeft ´een verontrustend gegeven.' Volgens het ziekenhuis wordt de jaarrekening naar verwachting eind december gepubliceerd. ´Met de accountants werken we hard samen om de zaken af te ronden.´

D66 wijst er in een toelichting op de vagen op dat het ziekenhuis een belangrijke maatschappelijke functie binnen Amstelveen. ´Daarnaast is Ziekenhuis Amstelland ook een grote bron van werkgelegenheid. In 2017 had het Ziekenhuis 88 medisch specialisten en ruim 800 medewerkers in dienst.´

CDA vraagt ook aandacht voor het CIZ (Vereniging Centrale Israëlisch Ziekenverpleging) dat sinds de fusie in 1978 met het toenmalige Nicolaas Tulp ziekenhuis onderdeel uitmaakt van Ziekenhuis Amstelland. 'Is de wethouder bereid, indien sprake is van een faillissement bij Ziekenhuis Amstelland en dat direct consequenties heeft voor het CIZ te zoeken naar oplossingen waardoor onze Joodse inwoners hun geloofsspecifieke zorg kunnen blijven ontvangen,' vraagt Van Engelen aan het college.