• Omwonende Cor Terleth bij het bord waarmee de komst van de internationale school wordt aangekondigd.

    Rosanne Kok

Vrees voor overlast door komst internationale school

Rosanne Kok

AMSTELVEEN Omwonenden maken bezwaar tegen de komst van de internationale school Amity in het voormalige pand van Van Leer aan de Amsterdamseweg. Ze vrezen voor overlast.

Verkeersopstoppingen, verhoogde parkeerdruk en gevaarlijke verkeerssituaties. Dat zijn de zorgen van de bewoners van de Amsterdamseweg over de komst van de nieuwe internationale school Amity in het monumentale pand van de voormalige vatenfabriek Van Leer. ,,De gemeente had ons veel eerder in het proces moeten betrekken', stelt bewoner Cor Terleth. 'We moeten alle plannen uit de krant vernemen.'''

Terleth woont aan de Amsterdamseweg en kijkt uit op het Van Leer-gebouw waarvan twee van de vier zuilen met ingang van september worden gebruikt als Internationale School. Daar zijn de directe omwonenden het niet mee eens. Samen met vijf andere buurtbewoners stuurde Terleth een zienswijze op de plannen, waarin zij hun zorgen uitten.

,,Een school zorgt voor reuring,´´ vervolgt de Amstelvener. ,,Dat begrijpen we goed. Maar hoe gaat de gemeente de extra verkeersstromen in goede banen leiden? En waar gaat al het personeel parkeren? Er zullen gevaarlijke situaties gaan ontstaan. Daar maken wij ons zorgen om.´´

PARKEERONDERZOEKDe gemeente geeft aan dat de plannen voor de Internationale School niet over één nacht ijs zijn gegaan. ,,Er is goed gekeken naar parkeer- en verkeersdruk,´´ stelt een gemeentewoordvoerster. ,,Het terrein heeft een eigen oprit met voldoende ruimte voor een haal- en brengzone. Parkeren door personeel en ouders gebeurt ook op eigen terrein. Er is een parkeeronderzoek uitgevoerd, waarbij verkeersbewegingen in kaart zijn gebracht. De uitkomst hiervan is positief.´´

Dan is er nog een ander punt waar de buurtbewoners vraagtekens bij hebben. ,,De gemeente heeft nu een omgevingsvergunning ingediend, maar het betreft hier een Rijksmonument. Mag je daar dan zomaar aanpassingen aan doen? Wij zijn van mening dat dat niet kan.´´'

Maar ook hier is volgens de woordvoerster door de gemeente aan gedacht: ,,De vergunning rondom het Rijksmonument conform regelgeving is verleend. Er worden geen ingrijpende wijzigingen aangebracht aan de monumentale onderdelen. Er is hierover afstemming geweest met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed', reageert de gemeentewoordvoerster.

NIET BETROKKEN De buren laten het er niet bij zitten en hebben een advocaat ingeschakeld die hen bij staat in de officiële procedures. ,,Wat ons het meest stoort is dat we niet van tevoren in de plannen betrokken zijn,´´ stelt Terleth, die zelf veel ervaring heeft bij projecten in de bouw.

,,Toen ik nog leidinggevende was op een groot bouwterrein liet ik mijn collega's voor alle omwonenden bloemen halen. Een paar dagen voordat we gingen heien gingen we alle deuren langs; 'hier, dit is alvast om de overlast een beetje te verzachten.' Dan hoorde je niemand er meer over. Dat is een heel andere manier van werken. Het was fijn geweest als wij ook zo behandeld zouden worden.´´

Amity International School opent halverwege september haar deuren van het Van Leergebouw aan de Amsterdamseweg. ,,Het is voor de gemeente Amstelveen van belang dat deze kinderen onderwijs krijgen en niet naar huis moeten worden gestuurd. Eventueel nog in te dienen bezwaarschriften worden door een onafhankelijke commissie zorgvuldig beoordeeld, maar hebben in verband met het belang van de kinderen op de opening in principe geen effect.´´

Buurtbewoners ontvangen een uitnodiging voor deze opening, zodat zij een kijkje kunnen nemen in het gebouw en kennis kunnen maken met ouders, directie en leraren. ,,In verband met onderhandelingen tussen verschillende partijen kon dit niet in een eerder stadium plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt nog,´´ besluit de woordvoerster van de gemeente.

Half juni maakte het college bekend dat de Indiase organisatie Amity bij de start van het nieuwe schooljaar een school voor internationaal onderwijs in het voormalige Van Leer-gebouw opent. Het Rijk steunt de komst van de school met 5 miljoen euro omdat internationaal onderwijs voor buitenlandse bedrijven een belangrijke vestigingsvoorwaarde is. Amstelveen en Amsterdam stellen ieder 1,25 miljoen euro beschikbaar voor deze voorziening die volgens hen van groot belang is voor versterking van de internationale concurrentiepositie van de regio.