• Rick Nederstigt

Vrijstelling parkeernorm mogelijk voor Bed & Breakfast

AMSTELVEEN Het college van B en W kan voor een Bed & Breakfast vrijstelling verlenen van de parkeereis van één parkeerplek op eigen terrein per kamer. Dat kan indien blijkt dat de parkeerdruk in de buurt het mogelijk maakt om deze parkeerplaatsen in de openbare ruimte op te vangen. Dat meldt het college aan de gemeenteraad in reactie op kritiek die diverse partijen in een commissievergadering hadden geuit op de parkeernorm die is opgenomen in het Paraplubestemmingsplan Wonen.

Realisatie van een Bed & Breakfast zou daarmee volgens de partijen lastig worden, omdat aanbieders parkeerruimte op eigen terrein moeten regelen voor hun gasten. Diverse raadsfracties vreesden dat deze activiteit daarmee zelfs praktisch onmogelijk zou worden gemaakt. B en W brengen daar nu een nuance in aan. ''Bij het beoordelen van de parkeerdruk zal gekeken worden naar de specifieke situatie in de directe omgeving van de Bed & Breakfast,'' meldt het college.Uitgangspunt blijf echter dat het exploiteren van een Bed & Breakfast in een woonwijk, zo min mogelijk overlast mag veroorzaken voor omliggende woningen.

'Een Bed & Breakfast is een toevoeging binnen de bestemming wonen en kan het gehele jaar uitgevoerd worden. Het is daarom niet te vergelijken met vakantieverhuur dat beperkt is tot dertig dagen per kalenderjaar,' aldus het college. Een Bed & Breakfast mag uit maximaal twee kamers bestaan.