• De VVD-fractie met in midden Hanne Buis.

    VVD Amstelveen

VVD Amstelveen voorstander van Airport Lelystad

AMSTELVEEN VVD Amstelveen is voorstander van spreiding van de groei van de luchtvaart in ons land en voor ontwikkeling van Airport Leystad. Die boodschap kreeg Hanne Buis, algemeen directeur van Lelystad Airport, mee toen ze maandagavond te gast was bij de Amstelveense VVD-fractie.

Buis is sinds 1 januari 2017 directeur van Lelystad Airport. Zij heeft daarvoor gewerkt bij Schiphol en woont in Amstelveen. Zij gaf aan dat het onafwendbaar is dat de nodige vluchten in de toekomst naar elders worden overgebracht. Het belang van Schiphol staat voor haar (en voor VVD Amstelveen) niet ter discussie, maar de groei van Schiphol kan niet onbeperkt doorgaan. Er is een alternatief nodig, en dat is vogens haar Lelystad. Zij ging ook in op de kritiek die er door omwonenden van Lelystad geuit worden. Ze wees op het belang van goede berekeningen van de geluid(over)last.

Volgens de VVD zijn Schiphol en de vestiging van de KLM in de gemeente zijn van groot belang voor Amstelveen en de regio.Toch maakt ook de VVD-fractie zich zorgen over de snelle groei van Schiphol. Wanneer rond 2020 de grens van 500.000 vluchten bereikt wordt, lijkt spreiding van de groei noodzakelijk. De VVD Amstelveen is tegen het verder toelaten van prijsvechters die weinig toevoegen en veel overlast geven.