• D66 wil bouwen in Uilenstede toestaan ondanks de vliegtuigen. De VVD wil dat niet.

    René de Leeuw

VVD en D66 ruziën in Tweede Kamer over bouwplan Uilenstede

AMSTELVEEN De Tweede Kamer fracties van D66 en VVD zijn elkaar dinsdag tijdens een discussie over de veiligheid rond Schiphol in de haren gevlogen over het wel of niet uitbreiden van Uilenstede met 2500 studentenwoningen. D66 wil dat wel, de VVD niet.

Er ontstond een pittige discussie tussen vooral Remco Dijkstra (VVD) en Jan Paternotte (D66). Amstelveen wil graag leegstaande kantoren in Kronenburg inzetten voor studentenhuisvesting, maar stuitte op een afwijzing van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De Amstelveense VVD is een groot voorstander van de studentenwoningen, ondanks dat deze moeten komen onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan. De VVD in de Tweede Kamer staat hier lijnrecht tegenover.

Voor VVD-Kamerlid Remco Dijkstra weegt het nationale belang van Schiphol zwaarder dan het woningbouwbelang van een gemeente. "Het kan niet zo zijn dat we vanwege een grote lokale woningbouwbehoefte mensen onder aanvliegroutes gaan huisvesten, waardoor we ze extra blootstellen aan geluidshinder. Dat lijkt me niet verstandig. Bewoners van die woningen worden de klagers van de toekomst. Diverse instanties, zoals de ILT en de Onderzoeksraad Voor Veiligheid zeggen dat je dit niet moet doen. Waar ik bang voor ben is dat op termijn gezegd wordt: er wonen nu zoveel mensen, laten we de Buitenveldertbaan maar sluiten. Bij de afweging van Schiphol en woningbouw gaat de mainport voor. Er zijn ook andere mooie plekken voor woningbouw."

EVACUEREN Paternotte merkte op dat er ook nu al veel mensen wonen in Uilenstede. "Wouter Bos heeft er gewoond, en Jan-Peter Balkenende. Bovendien werken er veel mensen in die kantoren daar. Studenten zijn voornamelijk 's nachts thuis, als er niet of nauwelijks vliegtuigen zijn. Is het dan niet veel beter daar studenten te laten wonen dan dat je er hotels en kantoren hebt?"

Dijkstra merkte op dat Paternotte zelf het debat over veiligheid en Schiphol had aangevraagd, maar intussen door te pleiten voor meer woningen in Uilenstede de veiligheid juist wil verminderen. Hierop vroeg Paternotte: "Als u het over veiligheid heeft, vindt u dan niet dat we Uilenstede eigenlijk zouden moeten evacueren?"

Dijkstra bleef pleiten voor andere oplossingen, om ook de komende vijftig jaar groei op Schiphol te kunnen accommoderen. Mustafa Amhaouch (CDA) meent dat gemeenten en ook provincies zelf afwegingen moeten kunnen maken over wel of niet woningbouw in gebieden met vliegtuiglawaai. "Aalsmeer bijvoorbeeld wil graag bouwen om de eigen jongeren vast te houden. Maar je kunt dan niet de luchthaven erop afrekenen dat het aantal woningen rond Schiphol daardoor toeneemt. Gemeentes hebben een democratisch gekozen bestuur dat verantwoording aflegt aan de eigen bewoners. Daarom zouden gemeenten zelf beslissingen moeten kunnen nemen over het huisvesten van jongeren met als mogelijk gevolg overlast. Maar dat moeten ze dan wél zelf uitleggen."

REGELGEVING Minister Cora van Nieuwenhuizen ziet op korte termijn geen mogelijkheden voor Amstelveen. "De huidige regelgeving staat de Amstelveense plannen simpelweg niet toe," verklaarde zij. "In een gesprek met Amstelveen heb ik wel aangegeven te willen meedenken. De Omgevingsraad Schiphol brengt komend najaar een rapport uit over wonen en vliegen, waarin zaken als door de heer Amhaouch zijn aangeven worden meegenomen. Zodra dat rapport er is, kunnen we de balans opmaken en kijken wat er mogelijk is, waarbij je enerzijds rekening houdt met de behoefte aan woningen, maar anderzijds het groepsrisico rond Schiphol niet laat toenemen." De minister wacht ook de uitkomst af van de procedure die Amstelveen tegen de uitspraak van de ILT heeft aangespannen.