• VVD Amstelveen

VVD wil aanpak van dumpen afval naast containers

AMSTELVEEN VVD Amstelveen vraagt het college van B en W om direct maatregelen te nemen tegen het dumpen van afval naast afvalcontainers. Naast verrommeling bij afvalcontainers is ook zwerfafval rondom overvolle openbare prullenbakken een punt van zorg. De laatste tijd nemen klachten die de fractie hierover ontvangt van inwoners op verschillende plaatsen in Amstelveen toe.

"Een schone en veilige leefomgeving is een basisbehoefte waar wat ons betreft niet aan mag worden getornd", aldus VVD gemeenteraadslid en woordvoerder 'groene en verzorgde stad' Janneke Leegstra. "Verrommeling in het straatbeeld heeft voor mensen een grote impact op het woongenot en soms ook het gevoel van veiligheid in de eigen wijk. Het is daarom belangrijk dat elke vorm van afval dumpen onmiddellijk wordt tegengegaan."

Dit jaar wordt in heel Amstelveen omgekeerd inzamelen ingevoerd. Hierbij wordt restafval niet meer aan huis opgehaald, maar door bewoners zelf naar containers op loopafstand van de woning gebracht. Hiervoor zijn op meerdere locaties in de gemeente nieuwe ondergrondse containers gerealiseerd. Nu meldingen van afval dumpen zijn toegenomen vraagt VVD Amstelveen om extra maatregelen zodat meteen de goede toon wordt gezet. Hierbij kan geleerd worden van ervaringen in andere gemeenten in vergelijkbare situaties.

Een belangrijke randvoorwaarde is dat de gemeente ervoor zorgt dat containers en prullenbakken regelmatig genoeg geleegd worden, zodat er altijd afval geplaatst kan worden. Waar nodig moet de frequentie van legen op probleemlocaties worden opgevoerd. Ook pleit de VVD voor extra toezicht en handhaving bij containerlocaties. Hierbij kan volgens de liberalen worden gedacht aan waarschuwingsborden, cameratoezicht en het opleggen van (hogere) boetes.

VVD Amstelveen zal hierover mondelinge vragen stellen aan de wethouder in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) van dinsdag 5 juni aanstaande.