• De A9.

    import

Wegen voor A9 krijgen vorm

AMSTELVEEN De aanpassingen aan de lokale wegen die nodig zijn voor de werkzaamheden rondom de A9 zijn vastgesteld. Als de werkzaamheden aan de Rijksweg in 2020 van start gaan moeten deze afgerond zijn.

De maatregelen zijn opgesteld door de gemeente, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio.
Wethouders Rob Ellermeijer en Herbert Raat zijn blij met de aanpassingen: "We moeten de Amstelveense wegen klaar maken voor de werkzaamheden aan de A9. Dat er overlast komt is een gegeven. Maar hiermee proberen we de doorstroom zo soepel mogelijk te laten verlopen. We kijken daarbij integraal naar de grote projecten in de stad. Zodat niet heel Amstelveen in één keer op de schop gaat."