• Bovenkerkers keken zaterdagavond vol ongeloof naar de verwoesting van hun kerk.

    Naomi Heidinga

Wens tot herbouw van afgebrande Urbanuskerk is groot

BOVENKERK De monumentale Urbanuskerk in Bovenkerk is zaterdagavond grotendeels door brand verwoest. Alleen de toren staat nog relatief onbeschadigd overeind. Het middenschip van de kerk is echter zwaar beschadigd. Het houten dak is volledig verwoest. Maandag wordt de balans opgemaakt. De wens om de kerk te herbouwen is groot, maar is het ook mogelijk? Betrokkenen zijn voorzichtig positief. Duidelijk is wel dat het een kostbaar en tijdrovend proces zal worden. De restauratie, die van 2010 tot 2016 duurde, kostte vier miljoen. Maar toen was de kerk in betere conditie dan nu.

Op korte termijn moeten in ieder geval de muren van de kerk worden gestut, om te voorkomen dat deze instorten. Als dat is gebeurd, kan haast worden gemaakt met het veiligstellen van de glas-in-loodramen. Die moeten uit de westgevel worden gehaald in verband met de sterke wind die voor deze week voorspeld wordt. Over vervolgstappen is nog niets duidelijk.

De rookwolken waren zaterdag in een wijde omtrek te zien. Op de brand kwamen dan ook veel mensen af. Bovenkerkers keken vol ongeloof naar de verwoesting van hun kerk, die tevens diende als ontmoetingscentrum. Omstanders vonden dat het blussen pas laat op gang kwam. De brandweer had volgens hen moeite om bij waterpunten te komen. De gemeente laat daarom een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de bestrijding van de brand.

ONDERZOEK Wethouder Herbert Raat trof zaterdag een 'intens verdrietige situatie, met ontredderde mensen'. Hij werd meermaals door mensen aangesproken over het traag op gang komen van het blussen. "Burgemeester Bas Eenhoorn en de commandant van de brandweer hebben daarom samen besloten dat er een onafhankelijk onderzoek moet worden gedaan." Bij het onderzoek wordt de rol van gemeente en brandweer onder de loep genomen. Ook wordt gekeken naar de beschikbaarheid van bluswater.

Het blussen liet zaterdag wellicht op zich wachten, maar op de inzet van de brandweer is volgens Raat niets af te dingen. "Ze hebben gevochten om de toren te behouden, tot diep in de nacht. Dat ging door toen om half twaalf het sein brand meester werd gegeven."

Raat heeft zaterdagavond direct overleg gevoerd met burgemeester Eenhoorn, onder meer in verband met de veiligheid. Zo moesten woningen in de directe omgeving van de kerk worden ontruimd.

Ook zondag en maandag trok de kerk, of wat daar van over is, veel bekijks. Het vele verkeer wat daarmee gemoeid was zorgde voor problemen, liet de parochie weten op haar website.

CROWDFUNDINGSACTIE Daags na de brand moet worden bezien of de kerk kan worden herbouwd. Betrokkenen zijn voorzichtig positief. De herbouw van de kerk zal echter een kostbaar en tijdrovend proces worden. "Maar het kerkbestuur is goed verzekerd," aldus Raat. Mogelijk zal de gemeente een steentje bijdragen. En er is al een crowdfundingactie opgezet. "Dat is geweldig," aldus Raat. "Het tekent de liefde van Amstelveen voor de kerk." Rock Urbanus, de Bovenkerkse bandjesavond die gehouden wordt op 6 oktober, wordt mogelijk een benefietavond.