• Het huidige gebouw van het HWC is dringend aan vervanging toe.

    Archief BDU

Werkzaamheden voor nieuwbouw Hermann Wesselink College

AMSTELVEEN De nieuwbouw van het Hermann Wesselink College gaat, zoals het er nu naar uitziet, in juni beginnen. Om het terrein klaar te maken voor de werkzaamheden, wordt vanaf komende week het nodige werk verricht bij de school. De nieuwbouw moet eind 2020 klaar zijn.

Om de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College mogelijk te maken, is het nodig om de bestaande waterpartij te dempen, een aantal bomen te kappen en een gedeelte van het bosplantsoen te verwijderen. Om een goede ondergrond op deze locatie te verkrijgen is het noodzakelijk eerst een laag zand aan te brengen. Deze zal daar circa 3 maanden liggen. Daarna wordt in fase 2 het terrein afgewerkt op de juiste hoogte en neemt de bouwer het terrein over. Verwachting is dat de bouwer 17 juni gaat starten.

DEMPEN Vanaf maandag 18 februari tot en met vrijdag 15 maart wordt fase 1 uitgevoerd. De werkzaamheden hiervoor bestaan uit het dempen van de sloot langs de Van der Hooplaan over de gehele lengte van het bestaande schoolgebouw en het verwijderen van de fiets- en wandelpaden. Ook worden bomen gekapt en wordt het bosplantsoen gerooid. Het terrein wordt aangevuld met zand. In fase 2 wordt de overhoogte verwijderd (afwerken op juiste hoogte). Dit gebeurt tussen maandag 3 en vrijdag 14 juni.

Het fietspad aan de oostzijde van de Van der Hooplaan, tussen de Sportlaan en de Startbaan, is tot aan de zomer van 2021 afgesloten. Het fiets- en wandelverkeer wordt omgeleid via de westzijde van de Van der Hooplaan/Meerkamp. De verkeerssituatie wordt met tijdelijke verkeersborden aangegeven. De bushalte blijft op deze locatie wel bereikbaar.

Meer informatie is verkrijgbaar bij projectleider M. Abrahams: 020-5404288. Toezichthouder is T. Lommers: 06-50298110.