• Wethouder Van Ballegooijen opent bijeenkomst Brood op de Plank.

    Gemeente Amstelveen

Wethouder: ´Meer inzet op beschut werk´

AMSTELVEEN De nieuwe wethouder Marijn van Ballegooijen (Werk en Inkomen) heeft vrijdag de bijeenkomst Brood op de Plank geopend. Tijdens deze bijeenkomst ontmoetten werkgevers en bewoners met een arbeidsbeperking elkaar. De bijeenkomst maakte onderdeel uit van het festival dat afgelopen weekend op het festivalterrein in het Amsterdamse Bos plaatsvond ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Ons Tweede Thuis.

Tijdens de bijeenkomst werden mooie voorbeelden gegeven van bewoners die echt bij een bedrijf in dienst waren gekomen. De bijeenkomst was onder meer georganiseerd door AM match, het Sociaal Werkbedrijf van onder andere gemeente Amstelveen.

Wethouder Marijn van Ballegooijen heeft op 6 juni aan de commissie Burgers en Samenleving van de Gemeenteraad toegezegd een actieplan te maken om meer bewoners met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Uit het jaarverslag van AM match bleek dat het lastiger is om bewoners te vinden die in aanmerking komen voor 'beschut werk' (waarbij extra rekening wordt gehouden met een arbeidsbeperking) dan eerder verwacht, terwijl wordt aangenomen dat deze bewoners er in Amstelveen wel zijn. Ook kostte het meer tijd om voor bewoners de ideale baan te vinden die precies bij hen past, terwijl die goede match heel belangrijk is.

"In Amstelveen gunnen we iedereen die kan werken een baan, want dat is goed voor je eigenwaarde, voor je sociale contacten en voor je inkomen. Daarom willen we ook bewoners met een arbeidsbeperking waar dat kan een plek geven op de gewone arbeidsmarkt. Dat is voor hen persoonlijk goed, maar daarmee veranderen we ook de werkvloer: hartelijker en inclusief voor iedereen," aldus wethouder Marijn van Ballegooijen.