• Wethouder Floor Gordon (links) in de rolstoel, met bewoonster Amanda ten Cate.

    René de Leeuw

Wethouder stapt in rolstoel bij test toegankelijkheid Middenhoven

AMSTELVEEN Voor wie in een rolstoel zit, is het zich bewegen over straat vaak een grote opgave. Richels, verzakte of losliggende bestrating, putten, drempels en boomwortels maken het hen lastig. Om het probleem te ervaren nam wethouder Floor Gordon maandag zelf plaats in een rolstoel en liet zij zich door ervaringsdeskundigen rondleiden over woonerf Weteringsbrugmolen in Middenhoven.

Het gezelschap verzamelt bij de Middenhof aan de Willem Dreesweg, waar Gerda Polman van de Participatieraad Sociaal Domein uitleg geeft: "Aan Weteringsbrugmolen staan zo'n veertien Focus-woningen, speciaal voor mensen met een lichamelijke beperking. Maar de bestrating is erg ongelijk en hobbelig. Bij sneeuw wordt niet gestrooid en dan is het vreselijk glad. Als het ergens nodig is om de bestrating voor rolstoelrijders te verbeteren, dan is het wel hier." Wethouder Floor Gordon laat weten dat zij het probleem niet van de ene op de andere dag kan oplossen. "Ik ben gekomen om te leren en in beeld te krijgen wat er beter kan," zegt ze.

OVERSTEKEN Het oversteken van de Willem Dreesweg om de Weteringbrugmolen te bereiken, is meteen problematisch. "Vanaf de stoep doe ik dit in mijn rolstoel achteruit," zegt Amanda ten Cate. "Daar heb ik inmiddels goed bedreven in geworden." Maar ideaal is het niet. Even verderop laat Gerda Polman zien hoe lastig een verzakte put het rolstoelrijders maakt: "Je wordt naar de put toe getrokken en je hangt scheef. Het kost veel kracht en inspanning om rechtuit te blijven rijden."

De bestrating van Weteringbrugmolen blijkt inderdaad zeer ongelijk. Er zijn verzakkingen en boomwortels drukken straatstenen omhoog. Bewoner Willem Temmink rijdt met zijn rolstoel vaak over het fietspad aan de oostkant van het woonerf. "Dat ligt schuin," zegt hij. "Zeker met rolstoelen die met de hand worden voortbewogen, is dat vervelend. Je hebt het gevoel naar één kant geduwd te worden en moet met één arm veel kracht zetten. In het park verzakt bij bruggen het asfalt, maar het brugdek blijft op het oude niveau. Daardoor ontstaan richels die lastig zijn om overheen te rijden."

MELDPUNT De gemeente opent binnenkort een meldpunt voor het lastige plekken voor rolstoelrijders. "Want als we niets horen, dan weten we het ook niet," zegt wethouder Gordon, die in de rolstoel een goede indruk krijgt van de problemen. "Er gelden allerlei normen, maar die lossen niet altijd de problemen op. In Amstelveen proberen we het vaak beter te doen dan de normen. Maar ambtenaren moeten zich bewust zijn van de problemen en zich daarvan bewust blijven. We werken nu aan een meerjarenprogramma voor bestratingen. Weteringbrugmolen zit daarvoor nog niet in de planning, maar kleine zaken kunnen wel alvast worden aangepakt."

"Voorbereiding van onderhoud kost al gauw één tot twee jaar," zegt John Rousse, adviseur wegbeheer en infrastructuur bij de gemeente. "Bestrating gaat tot dertig jaar mee, afhankelijk van hoeveel verkeer er overheen gaat. Vaak combineren we dit met werk aan het riool, zodat de straat niet twee keer open hoeft."

René de Leeuw