• Gemeente Amstelveen

Onderzoek relatie huurders en Eigen Haard gepresenteerd

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen, woningcorporatie Eigen Haard en de Bewonersraad Amstelveen hebben vandaag een verdiepingsonderzoek in ontvangst genomen van bureau Atrivé. Het betreft de tweede fase van een onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen huurders en woningcorporatie Eigen Haard.

"Alle partijen zijn blij dat dit verdiepingsonderzoek er nu is. Het geschetste beeld van de tweede fase geeft vooral de ernst van de situatie zoals die was en bevestigt de noodzaak van verbetermaatregelen," aldus wethouder Rob Ellermeijer (Wonen en Volkshuisvesting).  

Bureau Atrivé deed het onderzoek in opdracht van de gemeente, Eigen Haard en de Bewonersraad Amstelveen. Het onderzoek werd gedaan naar de problemen rond de Aquariusflat aan de Watercirkel, de Jeanne d' Arcflat in Kostverloren en de aanpak van de flats aan de Van Heuven Goedhartlaan. Het onderzoeksbureau onderzocht de situatie en sprak met huurders, bewonerscommissies, Bewonersraad Amstelveen, medewerkers van Eigen Haard en gemeente over het ontstaan van de problemen en de gewenste oplossingsrichting.

COMMUNICATIE "Het eerste onderzoek heeft verbeterpunten opgeleverd over bijvoorbeeld onze werkwijze en de communicatie richting bewoners," zegt Bert Halm, bestuursvoorzitter van Eigen haard. "Dat hebben we opgepakt. De eerste verbeteringen zijn zichtbaar. De projecten Aquarius en van Heuven Goedhartlaan krijgen vorm en er we overleggen zeer regelmatig met bewoners. Ook bij andere projecten, overigens."

PRESTATIEAFSPRAKEN "Het verbeterplan hebben we integraal opgenomen in de prestatieafspraken. Eigen Haard heeft op basis van de verbeterpunten de eigen handelwijze aangepast", zegt Cor Spinhoven van de Bewonersraad Amstelveen. "We hebben de uitkomsten van het onderzoek in alle openheid met elkaar besproken en medio 2019 besloten de prestatieafspraken te ondertekenen. De aanbevelingen uit het onderzoek hebben we overgenomen in de prestatieafspraken en iedere partij heeft het direct opgepakt. De voortgang daarvan bewaken we in het gezamenlijke overleg."