• Amstelveen heeft een nieuw, vijfkoppig college.

    René de Leeuw

Nieuw college is rond, met PvdA

AMSTELVEEN Het nieuwe college is rond. Verrassend is dat de PvdA als derde partij aanschuift, naast VVD en D66. Het nieuwe college telt vijf wethouders. De drie partijen vormen samen een meerderheid van 20 van de 37 zetels in de raad.

De nieuwe ploeg bestaat uit twee wethouders van de VVD, twee van D66 en één van de Partij van de Arbeid. Bij de VVD zijn dat Herbert Raat, die ook de afgelopen acht jaar wethouder was, en Rob Ellermeijer. D66 levert fractieleider Floortje Gordon en Frank Berkhout. Bij D66 verdwijnt Maaike Veeningen uit het college. De PvdA is na de affaire met Jeroen Brandes voor menigeen alsnog tamelijk onverwachts in het college opgenomen. De sociaaldemocraten hebben een wethouderskandidaat gevonden in Amsterdam: Marijn van Ballegooijen, die de afgelopen jaren deel uitmaakte van het dagelijks bestuur in het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Raat is de enige wethouder die ook in het vorige college zat. 

Na het wegvallen van BBA uit de coalitie-onderhandelingen, is de afronding van het nieuwe college en collegeprogramma snel verlopen. De formatie is in het pinksterweekeinde in volle vaart doorgegaan. Op woensdag 23 mei is er een extra gemeenteraadsvergadering. Daar worden de vijf kandidaat-wethouders voorgedragen voor benoeming en daar wordt ook het collegeprogramma 'Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen' besproken.

FINANCIËN Herbert Raat (51) blijft de komende vier jaar wethouder en eerste locoburgemeester. Hij richt zich op Financiën, Cultuur en de grote projecten A9 en Stadshart. Ook onder zijn verantwoordelijkheid komen Vergunningen, Handhaving, Welstand, Dienstverlening en Schiphol.

Rob Ellermeijer (59), nu raadslid, krijgt de portefeuilles Wonen, Sport, Media, Gebiedsontwikkeling in het Oude Dorp, Verkeer en Vervoer, Openbaar Vervoer, inclusief het project Amstelveenlijn, Sport, Recreatie en Waterbeheer.

Floor Gordon (38), nu fractievoorzitter van D66, gaat de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Groen en Economische Zaken beheren, alsmede Afvalbeleid, Parkeren, Natuur- en Milieueducatie en Integraal wijkbeheer. Zij wordt tevens tweede locoburgemeester.

Frank Berkhout (40) was de afgelopen periode voorzitter van de D66-raadsfractie en is nu raadslid. Hij wordt verantwoordelijk voor Onderwijs, Jeugd en Jongeren en de gemeentelijke organisatie, waaronder vallen personeelszaken, vastgoed en automatisering.

Marijn van Ballegooijen (40) wordt verantwoordelijk voor Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen en Zorgvlied. Dat sluit goed aan op zijn ervaring de afgelopen vier jaar in Amsterdam-Zuid, maar hij verantwoordelijk was voor het sociaal domein. Van Ballegooijen wordt derde locoburgemeester.

Gordon en Van Ballegooijen houden zich verder samen bezig met de portefeuille Emancipatie en discriminatie.