• Marcel Antonisse/Antonisse Media

Bouw Beweegbox met turnhal van start naast Goudsmithal

AMSTELVEEN Naast de Ben Goudsmithal is donderdag het officiële startsein gegeven voor de bouw van de eerste Beweegbox van Nederland in combinatie met een turnhal. De innovatieve Beweegbox vervangt de traditionele gymzaal. De box is onder meer uitgerust met interactieve wandprojectie, theatertechniek, een klimwand en een freerun parcours. Naast de box komt een hal met een vaste turnopstelling. Gymnastiek Unie, Beweegbox, Sportbedrijf Amstelveen en de gemeente verrichtten gezamenlijk de starthandeling door het heien van de 'eerste paal'.

,,Het oorspronkelijke plan bestond uit een turnhal en een gymzaal. Via het Sportbedrijf kreeg ik het alternatieve en innovatieve plan van een nieuw concept voor bewegen voorgelegd,'' aldus wethouder Peter Bot (Sport). ,,Gymzalen bouwen we tot nu toe traditioneel met standaard sportinventaris voor het onderwijs. De Beweegbox is de gymzaal van de toekomst. Ik ben heel trots dat de eerste gymzaal nieuwe stijl in Amstelveen komt voor zowel scholen als Amstelveners en onze turnverenigingen straks kunnen genieten van een turnhal met vaste turnfaciliteiten. Ik kijk uit naar de opening. Tijdens de starthandeling heb ik toegezegd dat na oplevering - hopelijk in maart 2018 - andere gemeenten van harte welkom zijn om een kijkje te nemen."

Volgens Peter Verdaasdonk van Sportbedrijf Amstelveen de bouw van de turnhal en Beweegbox een goed voorbeeld van hoe goede samenwerking en daadkracht vernieuwwing in sporten tot stand kan brengen.

Berry ten Pas van De Beweegbox is blij dat de gemeente Amstelveen het nieuwe beweegconcept omarmt en de eerste Beweegbox gaat bouwen. ,,Er zijn veel gemeenten, onderwijsinstellingen en sportbedrijven enthousiast over de Beweegbox. Amstelveen is de eerste die de stap durft te zetten om de oude gymzaal los te laten en voor een modern alternatief te kiezen.'' Hij hoopt dat door deze stap anderen zullen volgen. Het is volgens hem aan een cruciale stap om tot betere gymzalen in Nederland te komen.

Noël van Tilburg van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie hield bij de start van de bouw een gloedvol betoog over het belang van bewegen. Hij zei dat de ontwikkelingen in de sport en sportbehoefte vragen om nieuwe, andersoortige accommodaties. ,,Binnen de Gymsport is er voor bijvoorbeeld Freerunning, vele dansvormen, het Nijntje beweegdiploma en voor een aantrekkelijk aanbod van recreatieve gymvormen grote behoefte aan veelzijdige, interactieve en eigentijdse accommodaties. Een van de belangrijkste beweegredenen voor de KNGU om in haar contact met het Sportbedrijf in Amstelveen de Beweegbox te introduceren, naast het initiatief voor de permanent ingerichte turnzaal.''

Hij prees de de vooruitstrevendheid, lef en creativiteit van de gemeente Amstelveen om de eerste Beweegbox van Nederland en een fantastische turnzaal te bouwen.

Op de foto van links naar rechts: Ron Oudeman en Koen Dekker van K. Dekker Bouw & Infra, Noël van Tilburg (KNGU), Berry ten Pas (Beweegbox), Sportwethouder Peter Bot (gemeente Amstelveen) en Peter Verdaasdonk (Sportbedrijf Amstelveen).