• Wethouder Ellermeijer (links) feliciteert Cees van der Togt van sportcentrum Startbaan met het resultaat van de verduurzaming.

    Gemeente Amstelveen

Wethouder roept sportclubs Amstelveen op tot verduurzaming

AMSTELVEEN Wethouder Rob Ellermeijer (Sport) roept sportverenigingen in Amstelveen op subsidie aan te vragen bij de gemeente om te investeren in duurzaamheid. Deze regeling bestaat sinds dit jaar. Elleremeijer deed zijn oproep vrijdag bij Tennis- en Biljartcentrum Startbaan. Dat sportcentrum is sinds kort 'energieneutraal' door verschillende duurzaamheidsinvesteringen, waaronder in LED-verlichting en zonnepanelen. Ellermeijer was aanwezig bij de viering van deze mijlpaal. Het centrum heeft onder meer gebruik gemaakt van subsidieregelingen van het Rijk en de gemeente Amstelveen.

"In de sportwereld zijn nog aardig wat stappen te maken als het gaat om verduurzamen. En de gemeente wil daarin graag een ondersteunende rol spelen", zegt Ellermeijer. "Naast informatie- en subsidieverstrekking kunnen we hen in contact brengen met bureaus die zijn gespecialiseerd in verduurzamen. We willen de clubs graag op weg helpen, als ze al niet zelf de handschoen hebben opgepakt zoals Tennis- en Biljartverenging Startbaan."

De gemeente Amstelveen stelt jaarlijks subsidie beschikbaar om de sportverenigingen met eigen accommodatie, maar ook verenigingen die op een gemeentelijk sportpark sporten te ondersteunen bij investeringen in duurzaamheid, zoals het vervangen van de veldverlichting door LED. Deze regeling is aanvullend op de landelijke regeling 'Subsidiering bouw en onderhoud van sportaccommodaties' (BOSA met 15 procent duurzaamheidssubsidie). Voor 2019 is 200.000 euro beschikbaar, waarbij de sportvereniging voor maximaal 1/3 van de investering subsidie kan krijgen.