• Beide besturen hadden een voorkeur voor de centrale locatie van Sportpark Sportlaan.

    Hans van Beek

Rkavic en Amstelveen Heemraad stoppen fusiegesprekken

AMSTELVEEN De besturen van voetbalverenigingen Rkavic en Amstelveen Heemraad hebben besloten de gesprekken over een eventuele fusie te staken. Aanleiding is dat er onder de leden van Amstelveen Heemraad onvoldoende draagvlak bestaat voor sportpark Escapade als beoogde thuishaven. Beide besturen zijn nog steeds van mening dat een fusie beide verenigingen ten goede zou komen en dat het voetbalaanbod in Amstelveen er beter van zou worden.

Gedurende het proces is gebleken dat de plek van vestiging van de nieuwe vereniging een te groot struikelblok vormde. De gemeente die nauw bij de plannen van RKAVIC en Amstelveen Heemraad was en is betrokken, heeft aangegeven de fusieplannen van harte te steunen. Daarbij gaf de gemeente te kennen deze steun slechts te kunnen ondersteunen, indien de nieuwe vereniging op sportpark Escapade zou gaan spelen.

Uit een door Amstelveen Heemraad uitgevoerde ledenraadpleging blijkt dat de keuze voor Escapade als thuishaven voor de fusie vereniging, op onvoldoende draagvlak kan rekenen onder de leden van Amstelveen Heemraad. Hierbij speelt de grote afstand van Escapade tot Amstelveen-Zuid en Westwijk een belangrijke rol. De centrale locatie van Sportpark Sportlaan was dan ook de belangrijkste reden waarom beide besturen een voorkeur hadden voor de Sportlaan als locatie voor de fusie vereniging.

´Hoewel het spijtig is dat de fusie niet is gelukt kijken beide besturen met tevredenheid terug op de gesprekken en zijn we verheugd met de goede band die beide verenigingen in dit proces hebben opgebouwd. Hoewel een fusie op dit moment niet opportuun is zullen beide verenigingen de samenwerking blijven zoeken voor komende seizoenen, met name waar het jeugdvoetbal betreft,´ aldus de voorzitters van biede verenigingen in een verklaring.