• Kati Horna; surrealistische kunstenaar Pedro Friedeberg vermomd als zebra, 1968

    Kati Horna

Bijzondere foto´s van Kati Horna te zien in Cobra Museum

AMSTELVEEN Werk van de fotografe Kati Horna (Hongarije, 1912 – Mexico, 2000) wordt van 3 maart tot 30 juni tentoongesteld in het Cobra Museum in Amstelveen. Ze legde als fotograaf tal van grote omwentelingen in de twintigste eeuw vast. Als fotograaf verkoos Horna betrokkenheid bij haar onderwerpen boven het artistieke sterrendom. Hierdoor heeft zij niet de bekendheid bij het grote publiek gekregen – in tegenstelling tot haar generatie- en landgenoten Brassaï, Robert Capa, André Kertész en László Moholy-Nagy.


Na grote overzichtstentoonstellingen in Mexico-Stad, Madrid en Parijs wordt haar werk na nu voor het eerst in Nederland oeuvre breed getoond onder de titel ´Kati Horna, compassie en engagement´. ¨Ze was een fotograaf van wereldklasse. Maar omdat ze zo bescheiden was en zichzelf zag als functionele 'kunstwerker' (haar eigen woorden) is haar werk onterecht lang weinig bekend gebleven,¨ aldus Stefan van Raay, algemeen directeur van het Cobra Museum en samensteller van de tentoonstelling over Kati Horna.

Haar stijl is geworteld in haar jeugd in het politiek woelige Budapest, en haar latere tienerjaren in Berlijn in de aanloop naar Hitlers bewind. Vanuit Berlijn ging ze eerst terug naar Boedapest, waar ze werd opgeleid door de Hongaarse fotograaf Jószef Pécsi. In deze periode begon haar levenslange vriendschap met medestudent Robert Capa.

Ze behoorde tot een generatie jonge fotografen die gedwongen werd Hongarije te ontvluchten door de opstanden in de jaren dertig van de vorige eeuw en de dreiging van de Nazi's. Onder hen waren onder meer Eva Besnyö (Hongarije, 1910 – Nederland, 2003) en Ata Kandó (Hongarije, 1913 – Nederland 2017), die zich beiden later in Nederland vestigden. Van hen wordt in deze tentoonstelling werk getoond in aanvullende presentaties.

In 1933 verhuisde Kati Horna naar Parijs, in navolging van haar vriend Robert Capa. Hier ontwikkelde ze zich verder als fotograaf, en legde ze met eigen gevoel voor ironie en poëzie de straten en cafés van Parijs vast.

Grote bekendheid als fotograaf verwerft Horna een aantal jaar later door een propagandaopdracht van de Spaanse republikeinse overheid. Als een van de weinige vrouwen aan het front brengt ze de republikeinse troepen in beeld die tegen de dictator Franco vechten. Vooral de gevolgen van de oorlog op het dagelijks leven, in het bijzonder dat van vrouwen en kinderen, wekken haar interesse. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk moet ze opnieuw vluchten.

In 1939 vluchtte Horna naar Mexico-Stad waar ze de rest van haar leven bleef wonen. Hier werd ze een van de meest actieve fotografen van de stad met talrijke publicaties op haar naam in kranten en tijdschriften. Ze bleef het leven in beeld brengen, sociaal en geëngageerd.

De expositie wordt op 2 maart geopend door Boris Dittrich (mensenrechtenactivist, schrijver en politicus).

Voor meer informatie: https://www.cobra-museum.nl/activity/8175/