• Tim Lechner.

    Naomi Heidinga

Act!ef voor Amstelveen ontevreden over huidige politieke situatie

AMSTELVEEN Act!ef voor Amstelveen is een nieuwe partij, opgericht door Tim Lechner (voormalig raadslid VVD) en Michel Becker (voormalig raadslid D66). Jacqueline Höcker (voormalig burgerraadslid BBA) heeft zich hierbij aangesloten. De partij wil de kloof tussen de politiek en inwoners dichten, onder meer met een ledenraad en een wekelijks spreekuur. Ook zet de partij zich in voor beter OV, voorrang op de woningmarkt voor Amstelveners, een ondernemersloket voor ZZP-ers en zorg op maat.

Lechner richtte de partij op uit onvrede met de huidige politieke situatie. "Binnen de raad is veel te weinig diversiteit. De oppositie kan op dit moment geen krachtige stem laten horen, de meerderheid van de partijen is vertegenwoordigd in het college. Dat komt de politieke discussie en besluitvorming niet ten goede."

"Over het algemeen gaat het goed in Amstelveen. Maar bij veel zaken hebben we onze twijfels. De afgelopen jaren zijn op een aantal dossiers steken laten vallen. Bijvoorbeeld wat betreft het openbaar vervoer. Er verdwijnen nogal wat haltes bij bus en tram. De gemeente heeft wat dat betreft echt zitten slapen. Hetzelfde geldt voor de situatie op de woningmarkt. Daar is de afgelopen jaren te weinig gedaan. In Amstelveen zijn nauwelijks woningen beschikbaar voor starters. Dat is zonde, we investeren jaren in de jeugd. Tegen de tijd dat ze zich hier kunnen gaan vestigen en gaan bijdragen aan de economie, kunnen ze hier niet terecht. Dan jagen we ze de stad uit met onze dure woningen."

"Als je kijkt naar de bouwprojecten die er nu zijn, vallen de hoge prijzen op. Terwijl het voor de leefbaarheid van Amstelveen belangrijk is dat er een gedifferentieerd aanbod is in alle wijken. In sommige wijken zie je een concentratie van sociale huurwoningen, zoals in Keizer Karelpark. In deze wijk komen veel statushouders terecht. Het is goed dat we deze mensen een woning bieden. Maar ze moeten meer verspreid worden over Amstelveen."

De partij wil de doorstroming op gang helpen. "Dat kan door de bouw van starters- en seniorenwoningen. Er moet creatief worden gezocht naar oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan containerwoningen en tiny houses. In de hele regio staat de woningmarkt onder druk. Daarom geldt een afspraak dat een bepaald percentage woningen moet worden toegewezen aan mensen van buiten Amstelveen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen uit Amsterdam, die daar geen huis kunnen krijgen. We vinden niet dat wij een Amsterdams probleem moeten oplossen. Daarom willen we dat Amstelveners voorrang krijgen op woningen. Daarin zoeken we wettelijk de grenzen op. Dan zijn we maar eens het stoutste jongetje uit de klas."

"Het lijkt alsof alles goed gaat in Amstelveen. Maar dat is niet zo. In het sociaal domein kan heel wat worden verbeterd. Bijvoorbeeld op het vlak van de zorg aan huis. In Amstelveen zijn we goed in het oppotten van geld. Op Wmo gebied zijn miljoenen niet uitgegeven. Terwijl door de decentralisatie van zorgtaken al gekort is op sociale voorzieningen," aldus Lechner.

AVA wil ook aandacht voor ZZP-ers en het MKB. "We willen dat er een loket voor hen komt, waar ze zich kunnen melden als ze op een of andere manier vastlopen. Zo kan wellicht worden voorkomen dat deze mensen in de bijstand belanden."

De partij rekent op drie zetels bij de verkiezingen in maart. "Worden dit er meer, dan zullen we serieus overwegen om plaats te nemen in de coalitie wanneer we gevraagd worden. Maar dan moet wel een groot aantal van onze standpunten worden overgenomen."

Voor meer informatie: www.actiefvooramstelveen.nl.

Naomi Heidinga