• BBA-kandidaat Ruud Kootker: ¨We weten dat diverse takken van sport het moeilijk hebben.¨

    Petri Bakker

BBA: ´Nood bij sportclubs op rij zetten´

AMSTELVEEN Burgerbelangen Amstelveen (BBA) kan zich maar gedeeltelijk vinden in de plannen van onder andere PvdA en CDA om meer te investeren in breedtesport en bewegen. Dat vindt BBA ook belangrijk maar denkt dat daarbij wordt voorbijgegaan aan de noden bij diverse verenigingen in Amstelveen. De partij pleit er daarom voor om eerst eens goed de problemen, waar vele van de huidige sportverenigingen mee kampen, op een rij te zetten, alvorens er extra bedragen worden gereserveerd.

¨We weten dat diverse takken van sport het moeilijk hebben. Laten we helder zijn; zaalsporten, turnen en zwemmen hebben het moeilijk. Deels door gebrek aan kader, deels omdat ze de zaalhuren niet meer kunnen betalen. Maar ook voor voetbalclubs dreigen problemen," aldus burgerraadslid en nummer drie op de BBA-kandidatenlijst Ruud Kootker. Hij meent dat dit zeker niet de schuld is van het sportbedrijf, dat met relatief bescheiden middelen moet werken.

SPORTVERENIGINGEN VERSTERKEN Fractievoorzitter Jitze Bakker vindt dat BBA met kandidaten die veel kennis van sport op alle niveaus hebben, hierin het voortouw moet nemen. "We moeten eerst kijken hoe we de bestaande sportverenigingen kunnen versterken. Je kan wel zeggen dat we de jeugd tot 12 jaar gratis sport en bewegen moeten aanbieden, maar je moet dan eerst kijken of de sportverenigingen dit aankunnen. Wij zien problemen opdoemen. Daarom vindt BBA dat in de komende vier jaar sport en bewegen een nieuwe impuls moet krijgen".

"BBA wil de sport faciliteren. Hoe krijg je voldoende kader en hoe houden we voldoende clubmensen verbonden met de Amstelveense sportverenigingen. Zij zijn ´de specie´ van onze samenleving. Daar horen voor iedereen toegankelijke voorzieningen bij. We zullen eerst met de verenigingen en het Sportbedrijf in kaart moeten brengen wat nodig is en dan investeren. Het gaat uiteindelijk om goede sportorganisaties en als dat lukt, krijgen we de benodigde financiën zeker bij elkaar,´´ aldus Bakker.

"Laten we voorop stellen dat Amstelveen een goed sportbeleid heeft gevoerd,¨ stelt Ruud Kootker. ´Daar valt weinig op aan te merken. In principe zijn onze accommodaties heel goed, maar we signaleren een veranderende situatie, waarbij de financiële druk voor de verenigingen hoog wordt. We willen voorkomen dat we ineens geconfronteerd worden met omvallende sportverenigingen".

GARANTSTELLING ¨In principe hebben wij de verantwoordelijkheid en het initiatief via de Sportnota neergelegd bij de verenigingen, licht BBA-lijsttrekker en wethouder Peter Bot toe. ¨Maar als er nieuwe initiatieven komen zijn we als college van B en W bereid om een garantstelling af te geven, waardoor initiatieven verwezenlijkt kunnen worden zoals bij RODA `23, Martinus en Myra".