• Burgemeester Bas Eenhoorn is trots op onze democratie.

    Arenda Oomen Fotografie / Opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie

Burgemeester: 'Maak gebruik van je stemrecht'

AMSTELVEEN Waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn is voorzitter van het hoofdstembureau en daarmee verantwoordelijk voor het correcte verloop van de verkiezingen in Amstelveen. Hij stelt ook de uitslag officieel vast. Eenhoorn roept iedereen op te gaan stemmen.

René de Leeuw

De opkomst bij raadsverkiezingen is vaak vrij laag. Eenhoorn vindt dat jammer. "Het gaat om zaken die mensen direct aangaan. Over of je een woning kunt krijgen. Veiligheid in de buurt. Of je gemakkelijk bij je werk kunt komen. Het winkelcentrum waar jij boodschappen doet."

DISCUSSIE "Voor de opkomst maakt het veel uit of er een heet politiek onderwerp speelt in een gemeente waar heel verschillend over wordt gedacht. Over wel of niet een theater. Over een randweg. Over een grote parkeergarage onder de binnenstad, zoals in Groningen. In Amstelveen hebben we zo'n discussie niet echt. De partijen zijn het hier op hoofdlijnen vaak eens. Bij een recent verkiezingsdebat moesten ze bij wijze van spreken de verschillen eerst opzoeken. Over het Stadshart zegt iedereen: laten we het zo doen. Natuurlijk, de een is minder enthousiast over de A9 dan de ander. Maar ze willen allemaal goede bereikbaarheid en goed openbaar vervoer. Een onderwerp is wel wat voor woningen we hier gaan bouwen: meer middeldure of sociale. Verder wil de ene partij meer aandacht voor veiligheid, de ander voor het sociaal domein. Maar ook al zijn de verschillen klein, ga stemmen. Een grote opkomst geeft legitimiteit en meer gewicht aan het democratisch bestuur. Onverschilligheid is het grootste gevaar voor de democratie."

BORDEN De gemeente probeert op diverse manieren mensen tot stemmen te bewegen. Er zijn de bekende borden met posters van politieke partijen langs de weg, oproepen op driehoeksborden aan lantaarnpalen, advertenties in de krant, het internet wordt ingezet en er is – dit jaar voor het eerst – een stemwijzer, die tot nu toe goed wordt geraadpleegd. Nieuwsgierig is Eenhoorn naar het effect van het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten op de opkomst. Voor de stembureaus betekent dit wel extra werk, want ook die stemmen moeten geteld. "We hebben het strak georganiseerd. Eerst tellen we de stemmen per partij. Hierop volgt de telling van het referendum – dat is eenvoudiger omdat het alleen om ja of nee gaat en ongeldig. Daarna worden de voorkeurstemmen van de raadsverkiezingen geteld, wat tot drie, vier uur in de nacht kan duren."

WASSENAAR Op de verkiezingsdag bezoekt Eenhoorn diverse stembureaus. Zelf stemt hij in Wassenaar. Als tijdelijk burgemeester hoeft hij niet te wonen in de plaats waar hij die functie vervult. Eenhoorn is in een reeks gemeenten burgemeester of waarnemend burgemeester geweest en heeft tal van verkiezingen meegemaakt. "Bijzonder was de sfeer op Schiermonnikoog. Er was één stembureau en er waren zo'n duizend trouwe kiezers. Iedereen kent daar iedereen en wist precies wie wat stemde. Bij het tellen zaten ze er bovenop. Ze deden ook alles om als eerste de uitslag door te geven voor de televisie. In Alphen aan den Rijn kreeg ik te maken met een hertelling. Die verliep vreselijk streng, als een militaire operatie. Niemand mocht er in of uit. Naar de wc werd je begeleid, om te voorkomen dat je een stembiljet mee zou nemen."

TROTS We mogen trots zijn op ons democratisch systeem. We stemmen in vrijheid. Alle stemmen zijn evenveel waard, die van de man niet meer dan van de vrouw, die van de miljonair niet meer dan van iemand met een uitkering. Het valt mij op hoe weinig we dat waarderen. Het is juist een fantastisch gegeven als je ziet hoe het elders gaat."