• RENÉ DE LEEUW

CDA wil er vierde zetel bij halen

AMSTELVEEN Pier Rienks (50) is lijsttrekker van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Hij is eigenaar van boekhandel Venstra in het Stadshart. De afgelopen vier jaar was hij burgerraadslid voor het CDA. Burgerraadsleden ondersteunen de fracties. "In de raad hebben burgerraadsleden weliswaar geen stemrecht, maar we praten wel mee in de commissies en die zijn inhoudelijk het belangrijkst," zegt Rienks. Als raadslid, mogelijk straks als wethouder, denkt hij dat zijn werk als ondernemer een nuttige basis is. "Ik ben gewend hard te werken en zorgvuldig met geld om te gaan." Over wethouder worden wil hij het verder niet hebben. "Het CDA heeft nu drie zetels, we hopen straks op vier. Mijn aandacht is nu geheel gericht op het binnenhalen van die vierde zetel. We maken een goede kans. Het CDA staat er, ook landelijk, beter voor dan vier jaar geleden. Als je toen ging flyeren was dat niet altijd fijn voor CDA-ers."

MIDDELDUUR Een eerste punt waarvoor het CDA zich de komende vier jaar in Amstelveen sterk voor wil maken is de bouw van middeldure woningen. "En zorgen dat die woningen middelduur blijven," zegt Rienks. "Daartoe zou de gemeente de grond voor die woningen minder duur moeten aanbieden en er moeten afspraken komen dat huren een bepaalde periode niet stijgen."

Een ander hoofdpunt is de zorg. "Den Haag heeft zorgtaken overgeheveld naar de gemeenten. Daar is in Amstelveen geld van overgebleven. Wij willen dat gebruiken voor betere zorg, vooral de mantelzorg en de pleegzorg. Mantelzorgers moeten er af en toe een paar dagen tussenuit kunnen, waarbij de zorg voor hun geliefden in goede handen blijft. Dit om te voorkomen dat de mantelzorgers er zelf aan onderdoor gaan. Ook willen we lief- en leedstraten tegen eenzaamheid, zoals in Rotterdam: kleinschalige initiatieven in een straat of flat die de sociale cohesie versterken: een bloemetje voor een jarige of een koffieochtend. De gemeente helpt bij het opstarten en vergoedt kleine uitgaven."

OPPOSTIE De afgelopen jaren zat het CDA in de oppositie. "Oppositie voeren hebben we moeten leren," zegt Rienks. "Een middenpartij is het meestal niet erg oneens met collegevoorstellen. Het college steunde op een grote meerderheid en de oppositie heeft altijd een informatie-achterstand. Dat alles maakte het moeilijk eigen ideeën erdoor te krijgen. Geleidelijk zijn we daar beter in geworden."

Ik zie een groot voordeel in lokale afdelingen van landelijke partijen vergeleken met lokale partijen. "Hun organisatie biedt veel ondersteuning. Dat wil niet zeggen dat het lokale CDA automatisch het landelijke CDA volgt. Neem Schiphol. Wij beslissen zelf wat wij goed vinden voor Amstelveen. We zijn voor vakantievluchten op Lelystad. Als je goedkoop naar Londen vliegt, dan landt je niet op Heathrow, maar op het kleinere Luton. Dat willen wij met de combinatie Schiphol-Lelystad ook. Maar we zijn tegen meer dan 500.000 vluchten op Schiphol. Het gaat niet alleen om lawaai, ook om veiligheid en volksgezondheid."

ZONDAG Wat kan het CDA nog met de 'C' in Amstelveen? Ook Rienks' boekhandel Venstra is op zondag open. "Alleen 's middags," benadrukt hij. "Ik ben geen voorstander van de 24/7 economie. Als supermarkten op zondag om acht uur opengaan, moet het personeel vanaf 8 uur vakken vullen. Omdat anderen op zondagochtend boodschappen willen doen. Het gaat steeds verder. Straks willen mensen op zondag afval wegbrengen. Maar er komt niet meer afval, dus leidt dit tot hogere kosten. Of moet het raadhuis op zondag open voor paspoorten? Ik zie de noodzaak van dit alles niet."

René de Leeuw