• RENÉ DE LEEUW

ChristenUnie: 'Voor een principieel en pittig geluid'

AMSTELVEEN Op lijst 9 voor de raadsverkiezingen staat de ChristenUnie, die nu één zetel heeft in de raad. Deze wordt bezet door Bert de Pijper (63), die ook lijsttrekker is voor 21 maart. Hij wil in de raad een 'principieel' en 'pittig' geluid laten horen.

De Pijper is in het dagelijks leven zzp'er. Hij is auteur, docent en adviseur op het gebied van sociale verzekeringen en arbeidsrecht. In 2010 kwam hij in de raad, toen de toenmalige lijsttrekker Jacqueline Koops wethouder werd. De afgelopen vier jaar zou Koops de CU-raadszetel bezetten, maar zij werd wethouder in Nigtevegt, waar geen goede CU-wethouderskandidaat was, zodat De Pijper in de raad bleef.

"We zijn een kleine partij in de oppositie," zegt hij. "Als wij onze visie geven in de raad, dan leidt dat niet meteen tot wijziging van plannen. Maar we proberen die wel deel te laten uitmaken van de discussie, dat collega's erop reageren. Op een later moment kan dat toch doorklinken."

BEZORGD De Pijper verwacht dat de komende vier jaar woningbouw een belangrijk onderwerp wordt. "De CU is bezorgd dat er in Amstelveen de laatste tijd vooral dure bouwprojecten zijn. Wij menen dat je dure en goedkope woningen in balans moet houden. De meeste partijen hebben als mantra de doorstroming: dat mensen vanuit goedkope woningen verhuizen naar duurdere. In de praktijk is dat mislukt. Wachttijden voor woningzoekenden zouden korter moeten worden, maar dat is niet zo. Wij willen wij projecten waardoor jongeren eerder een woning krijgen en mensen die willen trouwen niet hoeven uitwijken naar Almere."

WIJKEN De komende periode zet de CU sterk in op de toekomst van de wijken, vooral de wijken die toe zijn aan een facelift. "Onder het motto 'Sparen vooraf' komt er nu een extra reserve waar we dit van kunnen doen. Het college is nu niet actief genoeg. Wij willen een analyse van wat er concreet in een wijk nodig is en daar een prijskaartje aan hangen. Kijk naar woningen die het einde van hun levensduur bereiken en bepaal hoe je daarmee omgaat. Hoe maak je een wijk energieneutraal. Hoe maak je het voor eigenaren aantrekkelijk om hun huis op te knappen? Kijk naar de sociale leefomgeving, eenzaamheid bij ouderen,schuldsanering en minima."

"In ons programma is veel aandacht voor zaken die gewone mensen raken. Zoals schoolzwemmen. Er verdrinken weer vaker kinderen. Dat moet je niet willen. Bibliotheken terug in de wijken. Bijvoorbeeld in wijkcentra of met bussen en toepassing van elektronische hulpmiddelen. Veiligheid. Dat wijkagenten zichtbaar zijn, wat helpt tegen inbraken en malafide ondernemers. Maar ook dat joodse inwoners veilig over straat kunnen gaan."

MINDERHEID De CU erkent dat de christenen in Amstelveen een minderheid vormen. Toch geeft de CU de zondagsrust niet op. "Wij menen dat God niet voor niets een rustdag heeft ingesteld. Wij denken dat de samenleving met een rustpunt beter functioneert. Het komt nu voor dat kerkgangers op zondag nabij winkelcentra te maken hebben met volle parkeerplaatsen. In ons programma bepleiten wij handhaving van kerkvergunningen, zodat kerkgangers daar gratis kunnen parkeren." Voor De Pijper zelf is zondag een rustdag. 's Ochtends gaat hij naar de kerk, hij werkt die dag niet en houdt zich niet bezig met politiek.

Hoeveel zetels haalt zijn partij op 21 maart? "We hopen op twee." En is hij beschikbaar als wethouder? "Ik wil het graag doen. Als de CU in het college komt en Jacqueline Koops in Nigtevegt geen wethouder blijft, dan is ook mogelijk dat zij terugkeert."

René de Leeuw