• René de Leeuw

Geen grote verschuivingen in raad, 2 zetels voor nieuwkomer AVA

AMSTELVEEN Echt grote verschuivingen hebben de verkiezingen in Amstelveen niet opgeleverd. Wel steekt de VVD nu met wat meer kop en schouders boven de rest uit, maar het ging bij alle partijen om hooguit een zetel eraf, een zetel erbij of gelijk blijven. De nieuwe partij AVA veroverde wel in één keer twee zetels.

René de Leeuw

De VVD is met tien zetels, één zetel winst, drie zetels groter dan nummer twee D66. Lijsttrekker Herbert Raat is ontzettend trots op het resultaat. "We zijn voor de derde keer achtereen de grootste geworden. We hebben er een zetel bij. Een kwart van de Amstelveners heeft VVD gestemd. Dat krijg je niet cadeau, dat moet je verdienen." Bij de VVD ligt nu het initiatief voor de vorming van een nieuw college. "Daar wil ik volgende week mee aan de slag. Ik probeer voor maandag een eerste overleg van fractievoorzitters te organiseren. Doel is een goed en stabiel college te vormen, dat is waar Amstelveen behoefte aan heeft." Op de vraag of GroenLinks daar deel van gaat uitmaken, zegt Raat: "GroenLinks heeft het goed gedaan. Mijn felicitaties. Als het om college-deelname gaat, staan weinigen er echt buiten. Iedereen wil wel verantwoordelijkheid nemen. Maar ik ga eerst koffie drinken met D66. Daar hebben we de afgelopen jaren intensief mee samengewerkt."

Als mogelijke verdere partners noemt hij ook BBA, PvdA en zelfs het CDA. "Er is heel veel mogelijk. Het gaat niet alleen om een meerderheid, maar om een coalitie die tegen een stootje kan. En er moet ook chemie zijn tussen de mensen, je moet elkaar soms wat gunnen."

AMBITIE D66 lukte het niet de grootste te worden, hoe hard de partij in de campagne die ambitie ook had verkondigd. De partij verloor een zetel en kwam van acht op zeven zetels. "Maar we zijn nog altijd de tweede partij in Amstelveen," zegt D66-lijsttrekker Maaike Veeningen. "Gezien de landelijke tendens ben ik over het resultaat in Amstelveen goed te spreken. Er bestaat een breed draagvlak voor D66 in Amstelveen. Zeven zetels is nog altijd een mooi aantal." Veeningen moet afwachten of ze wethouder blijft. De kans daarop lijkt vrij groot, gezien de goede samenwerking met de VVD de afgelopen jaren.

GROENLINKS Groot is de vreugde bij GroenLinks dat van vier op vijf zetels kwam. "Wij behoren tot de weinige partijen die gewonnen hebben," zegt de nummer één op de GroenLinks-lijst, Martin Kortekaas. "Bij de vorige verkiezingen behaalden we drie zetels en de vierde was een restzetel. Dat we er nu vijf hele zetels betekent eigenlijk twee zetels winst." GroenLinks wil graag meedoen in het college. "We zijn de derde partij en we hebben gewonnen. Op basis van de uitslag hoop ik dat het lukt. We willen graag werken aan de energietransitie, de overgang op duurzame energie. Bij de VVD zie je dat ook opschuiven. Denk aan hun benadering van energiemaatschappij Eneco. De klimaatdoelstellingen kan niemand meer negeren."

BROEDERMOORD BBA bleef op vier zetels, een resultaat dat lijsttrekker Peter Bot niet tegenvalt. "Vier jaar geleden behaalden wij onze vierde zetel dankzij een lijstverbinding. Eigenlijk hadden we toen drieënhalve zetel. We hebben nu een vijfde zetel net niet gehaald, we zitten op vierenhalf, maar wel helemaal op eigen kracht. Dat is een mooi resultaat. De komst van de nieuwe lokale partij AVA (Act!ef voor Amstelveen) heeft niet geleid tot broedermoord." Het is nog wel de vraag of BBA dan wel Bot terugkeren in het college. "Dat hangt af van het programma en de verdeling van de portefeuilles. Als we wel deel gaan uitmaken van de coalitie, maar met andere portefeuilles, dan wordt mogelijk een andere BBA-er wethouder."

OPLUCHTING Voor PvdA-lijsttrekker Jeroen Brandes was de opluchting groot aan het einde van de avond. Bij de tussenstanden stond zijn partij op verlies: van drie naar twee zetels. In de einduitslag sloeg het toch om naar behoud van de huidige drie zetels. "Met dit resultaat gaan we in Amstelveen met de PvdA toch tegen de landelijke trend in," reageert Brandes. "Natuurlijk had ik graag iets meer gehad." Naar zijn indruk zijn de verhoudingen in Amstelveen ongeveer hetzelfde gebleven, maar of Brandes wethouder blijft, moet hij afwachten. "Dat wordt bepaald door VVD en D66," zegt hij.

INLEVEREN Bij de SP ging het precies andersom. Bijna de hele avond zag het ernaar uit dat de socialisten met drie zetels zouden terugkeren, maar in de einduitslag moesten zij toch een zetel inleveren. "Heel jammer," reageert lijsttrekker Patrick Adriaans. "Toch denk ik dat we het in Amstelveen goed gedaan hebben ten opzichte van de landelijke tendens. We zijn heel dichtbij die derde zetel gebleven, bij telling van de laatste 4 procent van de stemmen ging het net de andere kant op." Illusies over in het college komen maakt Adriaans zich niet. "De VVD is de grootste en die heeft echt heel andere ideeën dan wij. Wij kunnen beter vanuit de oppositie opereren."

HERPAKKEN Ook het CDA gaat terug van drie naar twee zetels. Daar zag het de hele avond naar uit en er kwam geen omslag op het laatste moment. "Dit resultaat had ik niet verwacht," aldus een teleurgestelde lijsttrekker Pier Rienks. "We zaten toch dicht tegen behoud van de derde zetel aan. We hebben er in de campagne alles aan gedaan, wel 25.000 flyers huis aan huis verspreid. We zijn de straat opgegaan en naar de buurthuizen geweest. Rienks ziet zijn ambitie om wethouder te worden hoogstwaarschijnlijk niet vervuld: "We gaan ons herpakken en met frisse moed verder," zegt hij.

OPSCHUDDEN Verrassend was het succes van de nieuwe lokale partij AVA (Act!ef voor Amstelveen), dat vanuit het niets twee zetels behaalde waarmee het in de politiek 'het bed wil gaan opschudden'. "We zijn heel blij met dit resultaat," aldus lijsttrekker Tim Lechner. "Eén zetel was al mooi geweest. Een groot voordeel van twee zetels is dat we het werk kunnen verdelen."

RECHT De ChristenUnie behield één zetel. "Ik denk dat dat recht doet aan de campagne die we hebben gevoerd," zegt lijsttrekker Bert de Pijper. "We hebben ons op een aantal onderwerpen duidelijk geprofileerd, zoals het ouderenbeleid en de wachtlijsten voor woningen. Twee zetels halen is voor de CU lastig in een stad als Amstelveen. "Toch zijn we een brede partij, die hier ook stemmers trekt buiten onze klassieke achterban."

TEVREDEN Ouderenpartij OCA behaalde één zetel, tegen vier jaar geleden twee zetels. "Door ontwikkelingen hadden we nu eigenlijk geen raadslid meer," zegt lijsttrekker Percy de Robles. "Die krijgen we nu weer terug. Natuurlijk hoop je altijd op meer, maar ik ben tevreden. We kunnen werken aan onze speerpunten, waaronder het afschaffen van de eigen WMO-bijdrage voor minima en meer aandacht voor mensen die van een grote woning naar een kleinere seniorenwoning willen verhuizen."