• GroenLinks-lijsttrekker Martin Kortekaas

    René de Leeuw

GroenLinks: 'Koploper energietransitie worden'

AMSTELVEEN] Amstelveen koploper maken op het gebied van energietransitie, de overgang naar groene energiebronnen. Dat is de grote wens van GroenLinks-lijsttrekker Martin Kortekaas.

 

Kortekaas hoopt dat zijn partij op 21 maart de huidige vier zetels op z'n minst behoudt, maar liever komt hij uit op vijf of zes zetels. Dat geeft zijn partij meer kans deel uit te gaan maken van het college om de transitie te realiseren. Overigens wordt dan niet Kortekaas wethouder, maar Frans Huissen, nu directeur van de Vrijwilligerscentrale Amstelland.

 

DUURZAAM "Ook vanuit de oppositie hebben we de afgelopen jaren geijverd voor duurzaamheid," zegt Kortekaas. "Er gebeurt al wel het een en ander. Maar niet genoeg. De gemeente moet meer resultaatgericht gaan werken." Hij is voor woningen zonder aansluiting voor aardgas. "Woningen moeten beter geïsoleerd worden en uitgerust met warmtepompen, zonnepanelen of stadsverwarming." In zijn eigen huis heeft hij een warmtepomp en vloerverwarming. "Dat is energiezuinig én comfortabeler," zegt hij. "De gemeente heeft geen helder plan. Wil je alle woningen in Amstelveen in 2040 energieneutraal maken, dan moeten er nu iedere dag vijf woningen worden aangepakt. Hoe langer je wacht, hoe meer woningen je straks per dag energieneutraal moet maken, met de kans dat er dan te weinig capaciteit is in de bouwwereld."

 

Een ander punt is de woningbouw. Er zijn rond 13.000 sociale woningen in Amstelveen. "Daarvan worden er zo'n 4.000 bewoond door mensen met een te hoog inkomen," zegt Kortekaas. "Dan kun je zeggen: laat ze doorstromen naar duurdere woningen, maar dat werkt onvoldoende. Wij vinden bovendien dat je mensen niet uit een woning kunt jagen zodra ze iets meer verdienen dan de norm. Ze zijn er legaal komen wonen en wonen er vaak prettig. En een alternatief is er veelal niet. Vrije sectorwoningen kosten zo 1300 euro in de maand. Wij menen daarom dat er vooral sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd." Kortekaas is geen voorstander van voorrang voor bepaalde groepen, zoals jongeren die lang bij hun ouders wonen, leraren of agenten.

 

SCHIPHOL GroenLinks is tegen uitbreiding van Schiphol. "Verdere groei verdraagt zich niet met de klimaatdoelstellingen," zegt Kortekaas. 'Verder heb ik zelf in Uilenstede gewoond. Toen waren de vliegtuigen lawaaiiger dan nu, maar nog steeds is een normaal gesprek daar niet mogelijk. En in Randwijck wonen dan wel mensen die wisten dat er vliegtuigen overkomen toen ze er kwamen wonen. Maar die hebben nu kinderen en maken zich zorgen over de luchtkwaliteit. Er zijn alternatieven voor het vliegtuig, bijvoorbeeld snelle treinen voor korte vluchten binnen Europa."

 

Een belangrijk punt voor GroenLinks is het verlagen van de eigen bijdrage in de zorg. "Vaak is de hoogte daarvan reden dat mensen die hulp kunnen krijgen, zorg mijden. Een motie van ons om de bijdrage te verlagen heeft het helaas niet gehaald." Verder wil GroenLinks experimenteren met een basisinkomen voor mensen in de bijstand. Werkloosheid is dan geen financieel probleem meer en geeft mensen meer ruimte zich te ontwikkelen. "Ook zou de gemeente meer moeten doen aan schuldhulpverlening. Jongeren raken soms door een kleine schuld in enorme problemen." Tenslotte wil Kortekaas maatwerk voor statushouders die in de problemen komen: "De SP maakt er nogal een politiek nummertje van. Ambtenaren zitten echter vaak in een keurslijf aan regels en er wordt van vluchtelingen veel gevraagd. Ze moeten inburgeren, werken en de taal leren. We moeten de tegenstellingen niet vergroten, maar om tafel gaan om maatwerk te leveren."

 

René de Leeuw