• Cheimaa Aouni (l) en Stieneke Kruijer (r)

    GroenLinks Amstelveen

GroenLinks pleit voor wethouder Dierenwelzijn

AMSTELVEEN GroenLinks Amstelveen wil in de komende raadsperiode een proactief Dierenwelzijnsbeleid opstellen dat verder gaat dan het uitvoeren van de wettelijke taken. ¨Het benoemen van een wethouder Dierenwelzijn die dit specifieke beleidsveld krijgt toegewezen, staat hoog op ons verlanglijstje," aldus raadslid Stieneke Kruijer

De laatste jaren staat het welzijn van de dieren in steeds grotere belangstelling van de landelijke en lokale politiek. Ook GroenLinks Amstelveen maakt zich hier sterk voor. Bij dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van leven voor dieren. Maar dierenwelzijn heeft volgens Groenlinks ook een sociale context. Zo gebeurt dierenmishandeling vaak in een omgeving waar meerdere vormen van geweld plaatsvinden.

"Het is belangrijk dat ook de gemeente Amstelveen goed beleid ontwikkelt op het gebied van dierenwelzijn,¨ aldus Cheimaa Aouni kandidaatsraadslid voor GroenLinks. ¨Zo moet er gestuurd worden op een integrale aanpak voor dierenwelzijn met alle partners, maar ook armoedebeleid en eenzaamheidsbeleid in combinatie tot zorg voor dieren hoort tot de taak van de gemeente. De gemeente Amstelveen moet een voortrekkersrol pakken in het veranderende maatschappelijke debat over dierenwelzijn. Mijn ambitie als nieuw raadslid is om integraal dierenwelzijnsbeleid in Amstelveen te initiëren."

Er zijn in Amstelveen verschillende organisaties en instellingen die zich bezighouden met dierenwelzijn. GroenLinks wil een geïntegreerd dierenwelzijnsbeleid opstellen in samenspraak met deze organisaties en betrokken Amstelveners.