• D66-wethouder Frank Berkhout net voor zijn benoeming.

    René de Leeuw
  • De nieuwe PvdA-wethouder Marijn van Ballegooijen na het plaatsnemen aan de wethouderstafel in de raadzaal.

    René de Leeuw

Nieuw college Amstelveen gaat aan de slag

AMSTELVEEN In extra vergadering van de gemeenteraad is woensdagavond 23 mei het nieuwe college geïnstalleerd. Amstelveen heeft nu vijf wethouders: twee van de VVD: Herbert Raat en Rob Ellermeijer, twee van D66: Floortje Gordon en Frank Berkhout, en één van de PvdA: Marijn van Ballegooijen.

Tijdens de vergadering werden raadsleden benoemd voor de door wethouders vrijgemaakte plaatsen. Bij de VVD waren dat Remco Snoek en Victor Frequin en bij D66 Edwin van der Waal en Saloua Charaa. Omdat Van Ballegooijen uit Amsterdam komt, hoefde voor de PvdA geen raadslid te worden benoemd. Bij BBA neemt Ewa Petiet de vrijkomende plek van Peter Bot in. Op de zetel van Maaike Veeningen (D66). die wethouder wordt in Almere, zit nu Robert Zuidbroek.

BLIJ VERRAST Volgens onderhandelaars Herbert Raat en Floortje Gordon is geprobeerd een stabiel college te vormen en in het akkoord recht te doen aan alle partijen. Gordon: "Een akkoord voor heel Amstelveen." Ondanks tal van kanttekeningen, bleken zelfs oppositiepartijen als GroenLinks en SP 'blij verrast' met de inhoud. Martin Kortekaas (GroenLinks), ziet in het nieuwe college wel een voortzetting van het vorige. "Waarom zijn het nu toch weer drie van dezelfde vier partijen geworden? GroenLinks kan het alleen verklaren uit angst voor verandering." Hij hekelde D66: "Wethouder Veeningen komt niet terug. Uitgerekend de partij die hoog opgeeft van democratische principes en transparantie, heeft de kiezers voor de gek gehouden." Floortje Gordon reageerde dat het vertrek van Veeningen pas na de verkiezingen speelde. Dat ging er bij Kortekaas niet in.

NIET VERDIEND Jacqueline Solleveld (BBA) onderstreepte dat hun wethouderskandidaat Peter Bot zijn aftreden wegens zijn gezondheid niet heeft zien aankomen. "Openlijke twijfel aan de reden voor zijn vertrek heeft hij echt niet verdiend." Verder toonde zij zich teleurgesteld dat BBA niet in het college komt "na 24 jaar in de raad, twee wethouderschappen en 700 stemmen meer bij de verkiezingen".

De PvdA was eerder al aangeschoven bij oppositie-overleg. "Eén partij viel daar op door constructieve bijdrage, dossierkennis en meer," zei CDA-fractieleider Pier Rienks. "De partij die nu niet meer bij het oppositieoverleg aanzit." Rienks vond de titel van het akkoord 'Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen' wel 'heel braaf voor een coalitie met ambitie': "Die hoort bij een coalitie die op de winkel past. Deze coalitie kan niet achterover zitten."

STOEL Patrick Adriaans (SP) hekelde de formatie: "Als een Amstelvener de afgelopen twee maanden in de wildernis doorbracht, zonder internet, dan zou hij na terugkeer van z'n stoel vallen. Toen hij wegging was er een college dat met elkaar door wilde. Bij terugkeer is er een college met víer nieuwe wethouders." Tim Lechner (AVA) vroeg zich af wat het nieuwe college bedoelt met de graag gebezigde kreet 'de Amstelveense maat'. "Wat is dat? We hebben een nogal aparte formatie achter de rug. Is dat de Amstelveense maat? We hebben afscheid genomen van de wethouders Brandes, Veeningen en Bot. Is dat de Amstelveense maat? De beoogde opvolger van Bot werd te licht bevonden. Is dat de Amstelveense maat?" Zo ging hij nog even door. De Pijper (CU) vond tenslotte vijf wethouders een goede keuze: "Die krijgen de komende jaren genoeg werk op hun bureau."

René de Leeuw