• Het nieuwe college. Vooraan Herbert Raat en Floortje Gordon. Daarachter vlnr: Bert Winthorst (gemeentesecretaris), Frank Berkhout, burgemeester Bas Eenhoorn, Marijn van Ballegooijen en Rob Ellermeijer.

    René de Leeuw

Nieuw college in de startblokken

AMSTELVEEN  In de openbare bibliotheek in het Stadshart is hedenmorgen het nieuwe college gepresenteerd. Het is vijf wethouders sterk, afkomstig van VVD, D66 en PvdA. In het pinksterweekeinde is er tot diep in de nacht door onderhandeld om de collegevorming af te ronden.

Voor menigeen komt de deelname van de PvdA aan het nieuwe college als een verrassing. Na het aftreden van PvdA-wethouder Jeroen Brandes direct na de verkiezingen, was het gevoel dat de sociaaldemocraten weinig kans meer maakten op collegedeelname. "In de beginperiode van de onderhandelingen speelde het aftreden van Jeroen Brandes wel mee," zegt D66-onderhandelaar Floortje Gordon. "Maar inmiddels zijn we twee maanden verder. Toen de onderhandelingen met BBA waren afgebroken, hebben we het concept programma-akkoord voorgelegd aan alle fracties. Juist het gesprek met de PvdA verliep heel positief, omdat de sociale onderdelen in het programma goed aansloten bij hun wensen. Bovendien had de partij een uitstekende kandidaat met Marijn van Ballegooijen. Er was een goede klik en daarom zijn we verder gegaan met de PvdA. Hun inbreng leidde tot een beter akkoord dan dat er lag. En we hebben de afgelopen vier jaar met de PvdA uitstekend samengewerkt."

STADSDEEL Marijn van Ballegooijen was raadslid en fractievoorzitter in de stadsdeelraad van Amsterdam-Zuid voor de PvdA van 2006 tot 2014. De afgelopen vier jaar maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur van Zuid en was hij verantwoordelijk voor het sociaal domein, inclusief onder meer dementie- en GGZ-zorg, mantelzorgondersteuning, eenzaamheidsbestrijding, schuldpreventie en bemiddeling naar werk. "Het concept programma-akkoord zoals het er lag bood al een heel goede basis, omdat daarin veel sociale aspecten al goed waren vervat," verklaarde Van Ballegooijen tijdens de presentatie hedenmorgen. "Eenzaamheidsbestrijding, schuldhulpverlening en ondersteuning van mantelzorgers worden in Amstelveen de komende jaren ook belangrijke onderwerpen."

VIJF WETHOUDERS Amstelveen krijgt er een vijfde wethouder bij, jarenlang waren er vier. "Gemeenten hebben er veel taken bij gekregen de laatste jaren," zegt VVD-onderhandelaar Herbert Raat. "Denk aan het sociaal domein. Verder staat Amstelveen de komende jaren voor enkele grote projecten. Maar als stadsbestuurder moet je er ook bij zijn als Sinterklaas aankomt of bij een gebeurtenis bij een buurtvereniging. Als je er eens goed naar gaat kijken, dan is vier wethouders best krap. Je moet geen roofbouw plegen. De raad is een aantal jaren geleden uitgebreid, Amstelveen heeft nu meer dan 90.000 inwoners. Volgens de wet mogen we er zeven hebben, dan doen we het met vijf niet slecht. Ik vind vijf wethouders voor honderd procent te verdedigen. Het is geen 9 tot 5 baan, wethouder zijn is intensiever geworden."

UITDAGINGEN Het nieuwe college gaat inderdaad voor grote projecten en uitdagingen. De A9 wordt verbreed, de Amstelveenlijn verbouwd en het Stadshart vernieuwd. Intussen vragen onder meer de ontwikkelingen rond Schiphol aandacht. "Amstelveen heeft een haat-liefdeverhouding met Schiphol," zegt Raat, die Schiphol in zijn portefeuille krijgt. "Economisch profiteert Amstelveen van Schiphol, veel inwoners werken er, Amstelveen is er groot door geworden. Maar ik ben enorm geschrokken van een rapport van de verkeersvliegers over veiligheid. Vliegen moet veilig zijn, zoals we ook kijken naar de veiligheid van het verkeer. Vanuit dat oogpunt zullen we de ontwikkelingen rond Schiphol bekijken."

Schiphol belemmert Amstelveense plannen om kantoren in Kronenburg om te vormen voor studentenhuisvesting, als uitbreiding van Uilenstede. "Er staan daar duizenden vierkante meters kantoor leeg, terwijl er voor jongeren geen woningen zijn," vervolgt Raat. "Ik vind dat niet uit te leggen. Zo snap ik ook niet dat miljonairs aan de Goudkust wel onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan mogen wonen en jongeren niet."

WONEN De nieuwe wethouder Rob Ellermeijer (VVD) gaat zich, naast Openbaar Vervoer en Verkeer onder meer bezighouden met Wonen en Volkshuisvesting, ook een groot onderwerp. "Amstelveen heeft een overspannen woningmarkt, waar jongeren lastig aan een woning kunnen komen," zegt hij. "We willen meer betaalbare huizen, zowel huur als koop."  Nieuw beleid is dat bestaande sociale huurwoningen te koop aangeboden gaan worden aan bewoners en dat er vervolgens evenveel nieuwe sociale woningen worden teruggebouwd.

Floortje Gordon (D66) gaat zich vooral bezighouden met zaken waar burgers rechtstreeks mee te maken hebben: Afvalbeleid, Groen, Parkeren, Integraal Wijkbeheer en, samen met Van Ballegooijen, Emancipatie en Discriminatie. Een groot onderwerp voor haar wordt de overgang naar schone energie. "Op dat punt is er weinig verschil tussen de opvattingen van GroenLinks en van D66," zegt ze.

Frank Berkhout (D66) komt te staan voor de pittige uitdaging de gemeentelijke automatisering op orde te brengen. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor Onderwijs, Jeugd, Jeugdzorg en Jongeren. "Ik denk dat het een goede zaak is dat jeugdbeleid en onderwijs in één hand komen," zegt hij.

De officiële benoeming van het nieuwe college vindt woensdagavond plaats in de raadzaal van het raadhuis.

René de Leeuw