• Lijsttrekker Sander Mager van Water Natuurlijk (rechts) met lijstduwer Boris van der Ham.

    Water Natuurlijk

'Rol waterschap relevanter door klimaatverandering'

AMSTELVEEN De klimaatverandering zorgt voor nieuwe uitdagingen voor het waterschap. Daarmee worden ook de belangentegenstellingen scherper. En dus is er echt iets te kiezen bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart, stelt Sander Mager, de Amstelveense lijsttrekker van Water Natuurlijk, de waterschapspartij die wordt gesteund door GroenLinks en D66.

¨Afgelopen zomer liet zien dat we met nieuwe uitdagingen te maken hebben. Steeds hogere, bredere dijken en nieuwe gemalen zijn niet langer het antwoord waarmee we Nederland leefbaar kunnen houden. Zeker niet als we blijven doorgaan met het omlaag pompen van het grondwater voor de boeren, waardoor de bodem steeds verder daalt en het probleem alleen maar toeneemt,¨ aldus Mager.

BELASTINGAANSLAG Veel kiezers kennen het waterschap alleen van de belastingaanslag die ze elk jaar krijgen, of associëren het waterschap vooral met dijken en gemalen. Meer iets om aan ingenieurs over te laten dan aan politici, is dan ook een vaak gehoorde opmerking. ¨Maar de opgaven van vandaag zijn wezenlijk anders dan die van de vorige eeuw,¨ aldus Sander Mager.

Zijn partij kiest volgens hem voor ´klimaatrobuuste´ en natuurvriendelijke oplossingen, terwijl ander partijen meer het agrarische belang voorop stellen of willen dat het waterschap zich beperkt tot de technisch makkelijkst haalbare oplossing. Volgens Mager staat elke partij voor ´droge voeten´, maar bepaalt de uitslag van de verkiezingen hoe het waterschap klimaatverandering, bodemdaling, verdroging, het verlies van biodiversiteit of de waterkwaliteit aan gaat pakken.

BREDE DIJKEN ¨Kiezen we voor nog meer brede dijken die waardevol landschap hun karakteristieke erfgoed ontnemen? Of bouwen we mèt de natuur en geven we, waar dat kan, ruimte aan het water? Gaan we ongestoord door met het verstenen van de stad, of kiezen we voor meer groen en ruimte voor slimme waterberging,¨ zo schetst hij enkele te maken keuzes.

Nog meer zien van Mager? In dit filmpje stelt hij zichzelf en zijn partij voor.