• RENÉ DE LEEUW

SP hangt 'vuile was' buiten

AMSTELVEEN De SP en de FNV hebben vorige week donderdag de Amstelveense 'vuile was' buiten gehangen bij een actie voor de deur van het raadhuis. De demonstranten overhandigden bovendien een zwartboek. Volgens dit zwartboek lopen mensen die bij de gemeente aankloppen voor een uitkering of voorziening, vooral vluchtelingen met een status, tegen muren van de democratie aan.

Patrick Adriaans, voorzitter van de SP-fractie in de raad: "Drie jaar geleden hebben we hierover ook als eens een demonstratie bij het raadhuis gehouden met spandoeken. Sindsdien is de situatie niet verbeterd. Daarom ditmaal een wat grotere actie om hiervoor aandacht te vragen. Er worden overal fouten gemaakt, maar de klachten zijn nu zo talrijk dat er niet meer kan worden gesproken van incidenten."

OVERSPOELD De SP-hulpdienst is volgens het zwartboek het afgelopen jaar overspoeld met klachten van statushouders die op hun uitkering zijn gekort, niet vanwege fraude, maar omdat zij zich niet aan de formele regels hebben gehouden. "Eenvoudige vragen worden goed afgehandeld door de dienst Werk en Inkomen van het WMO-loket. Het zwartboek gaat over mensen bij wie de problemen zich opstapelen en die daarbij niet of nauwelijks worden ondersteund."

Mensen moeten banen accepteren waar ze niet geschikt voor zijn of waaraan ze zoveel tijd kwijt zijn dat er voor de inburgeringscursus onvoldoende tijd overblijft. Het zwartboek schetst een beeld van starre ambtenaren die handelen met een totaal gebrek aan inlevingsvermogen voor de praktische situatie van de cliënten. Oorzaken zijn onder meer communicatieproblemen door gebrek aan talenkennis en/of onvoldoende kennis van de regelgeving bij de statushouders.

HERKENNEN Wethouder Maaike Veeningen herkent het beleid niet in het zwartboek. "Amstelveen helpt zo'n 1500 cliënten per jaar," zegt ze. "In het afgelopen jaar waren er vijftien klachten. Het college monitort de uitvoering van het beleid met cliëntervaringsonderzoeken. In 2017 was de uitkomst van dit onderzoek dat de beoordeling overwegend positief. Dit is in lijn met eerdere onderzoeken. Ook de klachten en bezwaarzaken laten geen ander beeld zien. Wij voeren het beleid uit zoals dat landelijk en door de gemeenteraad is vastgesteld met als uitgangspunt 'werk boven uitkering'. Het doel is uitkeringsafhankelijkheid waar mogelijk te voorkomen of zo snel mogelijk te beëindigen. Als begeleiden naar werk niet meteen kan, dan wordt inkomensondersteuning aangeboden en training en begeleiding op maat."

UITNODIGING De wethouder verbaast zich over de wijze waarop de actie van afgelopen week tot stand is gekomen. "Minima hebben samen met FNV en SP besloten tot de actie omdat bij een eerdere bijeenkomst alleen de SP interesse toonde voor hun problemen. Achteraf bleek dat door een fout van de FNV geen van de andere partijen een uitnodiging had ontvangen. De minima verkeerden ten onrechte in de veronderstelling dat de Amstelveense politiek, behalve de SP, geen interesse had." De FNV heeft excuses aangeboden.

René de Leeuw