• SP-lijsttrekker Patrick Adriaans.

    Naomi Heidinga

SP wil stijgende lijn doorzetten

AMSTELVEEN De SP heeft donderdag 1 februari haar campagne afgetrapt. Voor het raadhuis is ‘vuile was’ buiten gehangen, een gezamenlijke actie van FNV en SP. Lijsttrekker Patrick Adriaans legt uit waarom: “Het gaat namelijk niet goed met de bejegening van minima in Amstelveen, waaronder statushouders. Dit ondanks eerdere toezeggingen van het college.” De partij bood daarom tevens een zwartboek aan. De komende tijd staan meer acties op stapel. Bijvoorbeeld rond de thema’s wonen en openbaar vervoer. Daarmee zal de partij niet onopgemerkt blijven. “We willen graag de stijgende lijn van 2014 bij deze verkiezingen doorzetten. We hopen in ieder geval op vier zetels.”

Een stem op de SP betekent dat Amstelveen volgens de kiezer een andere weg in moet slaan. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen. Waar de meeste partijen zich qua nieuwbouw vooral richten op middeldure huur, vindt de SP dat 40 procent van de nieuwe woningen moet bestaan uit sociale huurwoningen. “De afgelopen jaren zijn deze nauwelijks toegevoegd aan de voorraad. Daardoor hebben we nu een achterstand opgelopen. Wachtlijsten worden niet opgelost door scheefwonen aan te pakken, je moet zorgen dat iedereen in Amstelveen kan wonen. Miljonairs, maar ook schoonmakers.”

De spreiding van sociale huurwoningen over Amstelveen kan beter. “Het college wil dit aanpakken door juist sociale huurwoningen aan een wijk als Keizer Karelpark te onttrekken, waar je al veel van dit soort woningen hebt. Maar op nieuwbouwlocaties waar dure appartementen en villa’s komen, is geen plek voor sociale huurwoningen. Terwijl het juist goed is om mensen met elkaar te laten leven. Mensen uit verschillende sociale klassen komen elkaar al steeds minder tegen. Dit komt de samenhang in de maatschappij niet ten goede.”

Zorg is een belangrijk thema voor de partij. “We willen dat de eigen bijdrage voor de WMO wordt afgeschaft. Dat is iets wat de gemeente kan bepalen. De gemeente geeft een indicatie af die bepaalt of iemand recht heeft op hulp. De eigen bijdrage kan ons inziens leiden tot zorgmijdend gedrag. Op korte termijn levert dat wellicht iets op, maar op de lange termijn is dit duurder. We zien het als straf op het ziek zijn of het feit dat je hulp nodig hebt. De eigen bijdrage moet niet inkomensafhankelijk worden; hulp nodig hebben heeft niets te maken met het inkomen. We betalen met z’n allen voor de zorg, daarom moet het vanuit solidariteit geregeld worden.”

De partij gelooft in krachtige wijken. Een buurthuis heeft daarin een belangrijke functie. “Daarom willen we dat de wijkcentra het Pluspunt en Alleman zo snel mogelijk worden gemoderniseerd, net zoals dat is gebeurd bij De Bolder en De Meent. Je ziet dat zo’n opgeknapt wijkcentrum een aantrekkende werking heeft.” Van inwoners heeft de SP meermaals te horen gekregen dat er te weinig te doen is voor kinderen. “Daarom willen we in de wijken wekelijks activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd en jonge tieners tot 14 jaar.”

Inwoners van Amstelveen moeten meer inspraak krijgen. “Nu is inspraak nog te vaak een wassen neus. We merken dat de belangen van ondernemers soms zwaarder worden gewogen. Als volksvertegenwoordigers zijn we verplicht de mening van inwoners even zwaar of zelfs zwaarder mee te laten wegen.”

Een fijnmaziger OV netwerk, daar maakt de SP zich al jaren hard voor. “Openbaar vervoer heeft drie functies. Je hebt woon-werkverkeer, recreatief verkeer en mensen die vanwege mindere mobiliteit zich binnen Amstelveen willen kunnen bewegen. Vooral voor de laatste groep is de situatie verslechterd. Dat moet beter.”

Naomi Heidinga