Stelling 2: 'zonnepanelen'

AMSTELVEEN Met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is het wel zo prettig als je weet wat je moet kiezen. Het Amstelveens Nieuwsblad heeft de afgelopen weken volop aandacht besteedt aan deze gemeenteraadsverkiezingen. In Amstelveen doen dit jaar tien partijen mee. VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CDA, Burgerbelangen Amstelveen, SP, ChristenUnie, Ouderen Combinatie Amstelveen en Actief voor Amstelveen. Zij konden reageren op 6 lokale stellingen in 200 woorden (of minder). Een aantal heeft in de krant gestaan; de volledige beantwoordingen staan nu ook op de site.

De tweede stelling luidt:

'Zonnepanelen moeten verplicht worden voor alle gebouwen met een geschikt dak'

ChristenUnie: ONEENS

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inwoners van Amstelveen, en de gemeente onderzoeken of hun woning of hun gebouw geschikt is voor zonnepanelen. Het is ook belangrijk dat de overheid de inwoners van Amstelveen via een ruimhartig subsidiebeleid aanmoedigt om op de daken van woningen en andere gebouwen zonnepanelen te plaatsen. De ChristenUnie vindt echter niet dat inwoners een verplichting moeten worden opgelegd. De ChristenUnie vindt dat de gemeente bewoners moet stimuleren om te onderzoeken wat zij kunnen doen om in en om de woning meer alternatieve energiebronnen te ontwikkelen, inclusief de realisering van zonnepanelen op het dak van hun woning / gebouw. 
Zonnepanelen moeten verplicht worden voor alle gebouwen met een geschikt dak

D66: ONEENS

D66 wil dat ook onze kinderen straks nog prettig in Amstelveen kunnen leven. Daarom zetten we in op een duurzame toekomst. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Zonnepanelen stellen we daarom niet verplicht, maar we stimuleren duurzame initiatieven wel. Of het nu gaat om een subsidie op zonnepanelen, lagere belastingen bij duurzame projecten, of door het verstrekken van gratis advies over betere woningisolatie. Ook willen we dat de gemeente energieleningen verstrekt aan mensen, om het aanschaffen van zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen eenvoudiger te maken. Ondernemers en inwoners met innovatieve, duurzame ideeën geven we ruim baan. 
D66 wil dat de gemeente op het gebied van duurzaamheid het goede voorbeeld geeft. Daartoe koopt de gemeente maatschappelijk verantwoord in. Gemeentelijke gebouwen, zoals scholen, maken we waar mogelijk energieneutraal. Energie kopen we groen in, en we streven naar goed OV dat elektrisch rijdt. D66 werkt aan een klimaatneutraal Amstelveen. Nieuwe woningen bouwen we energieneutraal. D66 wil dat de gemeente harde afspraken maakt met woningcorporaties om ook de sociale woningen duurzamer te maken. En samen met ondernemers werken we aan een circulaire economie, met zo veel mogelijk herbruikbare grondstoffen en zo min mogelijk afval. 

VVD: ONEENS

Investeren in duurzame energie is noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende energie te hebben. Bovendien verminderen we zo de uitstoot van CO2, wat het klimaat ten goede komt. Wij zijn echter tegen het verplichte karakter. Bij nieuwe bouwprojecten willen wij duurzaamheidsdoelstellingen afspreken met de ontwikkelaar. Daarnaast zijn wij een voorstander van stimuleringsmaatregelen voor Amstelveners die hun woning willen verduurzamen. 

PVDA: ONEENS

De PvdA is tegen het verplichten van het nemen van zonnepanelen. Wel staan wij ervoor dat het verduurzamen van huizen moet worden gestimuleerd. Bij nieuwbouw moet een duurzaam huis de standaard zijn. Er moet onderzocht worden hoe dit ook bij bestaande bouw en op individueel niveau kan worden toegepast. De PvdA staat ervoor dat ook huishoudens met wat minder te besteden de mogelijkheid moet krijgen om duurzame aanpassingen aan hun huis te doen. De gemeente kan hier een belangrijke rol in spelen. Maar om meteen zonnepanelen verplicht te stellen, gaat ons een stap te ver. 

SP: ONEENS

Uiteraard moet Amstelveen verduurzamen en zonnepanelen zijn daarbij uitermate geschikt. Bij nieuwbouw is het dan ook heel goed om zonnepanelen te verplichten, daar kan in de bouw ook rekening mee gehouden worden. Zonnepanelen verplichten voor alle gebouwen met een geschikt dak is te kort door de bocht. Gebouwen kunnen een geschikt dak hebben voor zonnepanelen, maar er kan in het kader van duurzaamheid wel meer aan de hand zijn met een gebouw. Het is dan beter om te kijken naar de beste investering voor het gebouw. 
Als zonnepanelen verplicht zijn is het neveneffect wellicht dat er onvoldoende geïnvesteerd wordt in isolatie of andere energiebesparende maatregelen. Daarnaast is het bij een verplichting de vraag wie gaat het betalen. De SP is van mening dat de vervuiler betaald, en dat zijn over het algemeen toch de (grote) bedrijven. Om particuliere huishoudens zonder meer deze verplichting op te leggen gaat te ver. Kortom, ja de SP wil zonnepanelen stimuleren, maar laten we daarbij wel kijken naar het gehele plaatje t.a.v. duurzaamheid en verplichtingen die we mogelijk opleggen vooral richten op de grootste vervuilers, de grootste afnemers van energie.

Ouderen Combinatie Amstelveen: EENS

De OCA is van mening dat er heel wat moet gebeuren om ons milieu gezond te maken. Of het verplicht moet zijn, dat gaat misschien te ver, want hieraan zijn ook kosten verbonden, die niet iedereen kan betalen, zelfs niet met de beloofde subsidie van de gemeente. Wel kunnen wij stellen dat nieuwbouw aan groene specificatie moet voldoen. Zonnepanelen kunnen daarvan een onderdeel zijn.

GroenLinks: EENS

De OCA is van mening dat er heel wat moet gebeuren om ons milieu gezond te maken. Of het verplicht moet zijn, dat gaat misschien te ver, want hieraan zijn ook kosten verbonden, die niet iedereen kan betalen, zelfs niet met de beloofde subsidie van de gemeente. Wel kunnen wij stellen dat nieuwbouw aan groene specificatie moet voldoen. Zonnepanelen kunnen daarvan een onderdeel zijn.

CDA: EENS

Om aan de doelstellingen van het klimaatakkoord te kunnen voldoen moeten particulieren en bedrijven in Amstelveen snel overstappen op alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen. De gemeente moet deze transitie stimuleren door het geven van informatie en subsidies. Daarmee wordt overstappen voor iedereen mogelijk.

Actief voor Amstelveen: EENS

De gemeente heeft de morele plicht hier het voortouw in te nemen, vindt Act!ef voor Amstelveen. Het is van de zotte dat op oude en de nieuw gebouwde sporthallen en scholen geen zonnepanelen zijn. De gemeente zou het initiatief moeten nemen om gesubsidieerde instellingen en verenigingen te stimuleren en mogelijk zelfs te verplichten, energiebeperkende maatregelen te nemen en eigen energie op te wekken. Voor sportverenigingen liggen hier veel mogelijkheden, niet alleen om minderen van energiegebruik, maar om zelf een verdienmodel te creëren waar leden van de vereniging stroom kunnen kopen.

Burgerbelangen Amstelveen: ONEENS

Het stimuleren van zonnepanelen op daarvoor geschikte daken past in het totaalpakket van maatregelen om Amstelveen zo duurzaam mogelijk te maken. Dus minimaliseren van uitstoot van gevaarlijke stoffen en van fossiele brandstoffen.
Dit geldt voor gebouwen maar ook voor vervoer en verwerking van afval. Op al deze terreinen is Amstelveen met steun van bbA al actief. We moeten steeds kijken naar die combinaties van maatregelen die het meeste effect hebben. Bij de scholen en overheidsgebouwen waar Amstelveen het voor het zeggen heeft worden al duurzame maatregelen getroffen. Ook aan nieuwbouwprojecten worden op dit gebied zware eisen gesteld. Er is een stimuleringsbeleid voor het plaatsen van zonnepanelen op woningen. Dit geldt voor particulieren corporaties. Maar verplicht stellen gaat een beetje te ver. Het is aan de eigenaren zelf om te bepalen in hoeverre zij hiervoor geld willen vrijmaken en welke keuze zij uit het pakket duurzaamheid maken.