• EdB

Noodkreet winkeliers Groenhof

AMSTELVEEN Ondernemers in winkelcentrum Groenhof luiden de noodklok. De uitblijvende renovatie van Winkelcentrum Groenhof zorgt er volgens hen voor dat het centrum snel aan terrein verliest. Ze klagen over wegblijvende klandizie en schrikbarend dalende omzetten.

Na het vertrek van onder meer Blokker, drogisterij Beau Monde, de slager en Dun Schoenen was een renovatie en de komst van de Lidl volgens de ondernemers noodzakelijk om de groeiende leegstand op het centrum aan te pakken, maar ze vrezen dat het er door bezwaren van omwonenden voorlopig niet naar uitziet dat er iets gaat veranderen. Dat laatste is een schrikbeeld voor de winkeliersvereniging, omdat bij diverse ondernemers het water aan de lippen staat.

Volgens de winkeliers wordt de situatie met de week erger. Diverse wijkbewoners zouden inmiddels voor concurrerende centra in Amstelveen Zuid kiezen, waar volop aan de weg wordt of is getimmerd. Door verschuivingen is de leegstand op Groenhof nu geconcentreerd in de westvleugel. Daar moet de nieuwe Lidl komen. Alleen Groenhof Optiek is nog geopend in de westvleugel, maar de optiek wacht met smart op verhuizing naar het midden van het centrum. Dat kan echter pas zodra er groen licht is voor de Lidl. Volgens de winkeliers had alles deze zomer al klaar moeten zijn.

De gemeente heeft vergunning voor renovatie en uitbouw van het centrum verleend, maar er lopen nog bezwaarprocedures van omwonenden die onder meer voor overlast vrezen door de komst van een derde supermarkt (naast AH en Jumbo). Zolang de vergunning niet onherroepelijk is, kan de gemeente geen grond leveren voor de uitbouw en de komst van Lidl. ´In het slechtse geval kan het nog 1,5 jaar duren voor er duidelijkheid is,´ vrezen de winkeliers.