• Spaargaren & Sommer

Specialisten beleggingsadvies: ´Wordt 2019 goed beleggingsjaar?´

AMSTELVEEN Het zijn turbulente tijden op de beurs. De beurskoersen laten een grillig verloop zien. Er is veel onzekerheid. Kunnen we weer een onrustig beursjaar verwachten? Wat betekent dat voor uw vermogen en wat is verstandig? Spaargaren & Sommer geeft advies.

Jürgen Sommer van Spaargaren & Sommer: "We geven beleggingsadviezen aan particulieren, familie's en directeur-grootaandeelhouders (dga's). Beleggingsportefeuilles bestaan uit breed gespreide aandelen-, obligatiefondsen en indextrackers met lage kosten." Een beleggingsportefeuille kan aangehouden worden bij iedere willekeurige bank in Nederland die beleggingsdiensten aanbiedt. "Als beleggingsadviseurs kijken we als het ware over uw schouder mee naar uw beleggingsportefeuille en geven we gevraagd en ongevraagd advies. Dat een beleggingsspecialist meekijkt geeft veel mensen rust."

Het jaar 2017 was een goed beursjaar, 2018 liet een heel ander beeld zien. "Het is onrustig op de beurs. Een aantal ontwikkelingen heeft daar invloed op. De Italianen willen meer geld uitgeven, hun begroting laat een groter tekort zien en de Italiaanse staatsschuld is al enorm. Eind maart hebben we (wellicht) een (harde) Brexit, dat kan nog wel voor onrust zorgen. Daarnaast zijn er nog handelsperikelen tussen de VS en China. We krijgen veel vragen. Wat is verstandig in deze tijd? Een onrustige beurs is niet leuk maar biedt ook kansen. We voeren veel gesprekken met onze klanten over deze ontwikkelingen, wat dat kan betekenen voor hun vermogen, hun (financiële) doelen en hoe je daar het beste mee om kan gaan. Die gesprekken voeren we veelal thuis bij de mensen of op ons kantoor."

Jürgen Sommer woont zelf in Amstelveen. Na zijn opleiding bank- en verzekeringswezen heeft hij gewerkt bij MeesPierson, ING en Rabobank.

Sven Spaargaren is ook geen onbekende in Amstelveen. Geboren in Amstelveen, zat op school op het Snellius en speelde hockey bij Randwijck, nu MHC Amstelveen. Hij heeft bij diverse financiële instellingen gewerkt waarvan de laatste 7 jaren als beleggingsadviseur bij de Rabobank. Nu woont hij in Oegstgeest waar ook het kantoor is gevestigd in Het Oude Raadhuis.

Ed Jansen heeft met 24 jaar bij ABN AMRO en 15 jaar bij Rabo een zeer ruime werkervaring. De laatste 20 jaar hiervan was hij beleggingsadviseur.

Sven Spaargaren: "In 2015 besloten we voor onszelf te beginnen. We zagen dat banken zich terugtrokken uit het geven van beleggingsadvies. Als particulier moet je steeds meer vermogen hebben om bij een bank nog beleggingsadvies te kunnen krijgen. Voor vermogensbeheer (laten beleggen) en execution only (zelf beleggen zonder advies) kun je nog goed terecht, echter veel mensen willen toch graag zelf kunnen blijven beslissen over hun beleggingen met een beleggingsspecialist die meekijkt. We zagen hierin een kans liggen en zijn voor onszelf begonnen. En volledig onafhankelijk van banken."

SECOND OPINION In januari en februari neemt het aantal afspraken traditioneel toe, aldus Jürgen Sommer. "Met het nieuwe jaar maken veel mensen de balans op, de rente op spaarrekeningen is nog steeds uitzonderlijk laag en op de beurzen gebeurt nu veel. Voor niet-klanten bieden we nu ook de mogelijkheid aan voor een vrijblijvend gesprek of een second opinion over hun huidige portefeuille. Dit kan thuis of op ons kantoor."

Voor meer informatie: www.spaargarensommer.nl, tel. 06 37 66 00 00.